Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Adoption - ett kostsamt sätt att bli förälder

/

Adoption är ett av flera alternativ för ofrivilligt barnlösa par som vill bilda familj. Men det kan vara ett ganska omständligt och kostsamt alternativ. Räkna med att det kostar mellan 100 000 och 200 000 kronor för en adoption.

Annons
Många svenskar har av olika skäl inte möjlighet att bilda familj på traditionellt sätt. Då återstår andra möjligheter som till exempel konstgjord befruktning eller adoption.
Konstgjord befruktning görs både på sjukhus och på privata kliniker. Tillgången på landstingsfinansierade behandlingar varierar mellan olika delar av landet och det kan vara väntetider från sju månader till två år. Den verkliga kostnaden för en sådan behandling ligger mellan 10 000 och 15 000 kronor, men man betalar bara 1800 kronor själv.
Det finns ganska många privata kliniker som erbjuder konstgjord befruktning och kostnaden för en behandling varierar mellan klinikerna från cirka 15 000 till 30 000 kronor. Väntetiderna brukar vara korta eller obefintliga på privata kliniker.
Ett annat alternativ för ofrivilligt barnlösa är att adoptera. Det finns sex adoptionsorganisationer i Sverige som har tillstånd att förmedla internationella adoptioner och en av dem är Barnen framför allt - adoptioner (BFA-A).
- För många par dröjer det länge innan de ser adoption som en möjlighet att få barn, säger Kajsa Lindell, ordförande i BFA-A. Ibland framställs adoption som ett sista alternativ för barnlösa, men så behöver det inte vara, en del väljer adoption före olika behandlingar. Tyvärr tror jag ändå att många par ångrar att de inte började tidigare.
Varje år adopteras ungefär 1 000 barn från utlandet av svenska föräldrar och i dag finns det omkring 45 000 internationellt adopterade barn i Sverige. Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, MIA, har tillsyn över de olika adoptionsorganisationernas verksamhet som regleras av svensk lagstiftning och internationella konventioner. För att få adoptera måste man ha socialnämndens medgivande. En utredning görs som bedömer om man är lämplig som adoptivförälder. De olika länderna ställer också olika krav, som ålder och äktenskapets längd på de blivande föräldrarna. Inför en adoption är det därför mycket pappersarbete, som kan verka krångligt.
- Men allt detta görs för barnets bästa, säger Kajsa Lindell. Det är ingen rättighet att få adoptera, men varje barn som adopteras har rätt att komma till ett bra hem med väl förberedda föräldrar.
En adoption innebär också stora kostnader. Räkna med att det totalt kan kosta mellan 100 000 och 200 000 kronor.
- Kostnaderna varierar mycket beroende på vilket land man väljer att adoptera från. Ligger landet långt bort från Sverige blir resan dyrare. Vistelsetiden är också avgörande och en del givarländer tar ut vårdkostnader för barnen.
Administrationen i Sverige är en stor del av kostnaden. De organisationer som finns i Sverige får inte vara vinstdrivande, men ska ta ut skälig omkostnad för sitt arbete.
- Inom BFA-A ligger den svenska administrationskostnaden på 45 000 kronor per adoption, säger Kajsa Lindell. Det täcker upp personalkostnader, hyra av lokal, telefon med mera. Här försöker vi pressa kostnaderna så mycket som möjligt.
Till det kommer bland annat dokumentkostnader och kostnader i adoptionslandet.
- Men det är viktigt att poängtera att man inte betalar något för barnet, utan enbart för kostnader runt adoptionen. Det kan exempelvis vara vårdavgifter, domstolskostnader och myndighetsavgifter.
Det blir ändå en relativt hög kostnad för ett par som vill adoptera, och man kan anta att många avstår på grund av kostnaden.
- Förmodligen är det så, men vad jag vet har det inte gjorts någon undersökning om den saken. Däremot kan vi konstatera att vi inte har många låginkomsttagare bland våra adoptivföräldrar. Visst är kostnaden ett problem för många, men jag tror att om man verkligen vill försöka adoptera så löser man det ekonomiska på ett eller annat sätt. Många som adopterar sparar eller tar lån för att få råd. I en del kommuner kan man dessutom ansöka om bidrag till adoption. Det ska inte förväxlas med adoptionskostnadsbidraget på 40 000 kronor som man kan ansöka om hos försäkringskassan efter en genomförd adoption.
Så även om det kan vara ganska krångligt och kostsamt att adoptera så ska man inte avstå från att adoptera.
- Nej, det är ett fantastiskt sätt att bli förälder på, avslutar Kajsa Lindell. (PM)

Robert Gustavsson-

Faktarutor:

Fakta

Härifrån adopterades flest barn 2004
Kina 497
Sydkorea 121
Colombia 71
Ryssland 53
Sydafrika 40
Vitryssland 34
Källa: Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, MIA.
-
Exempel på kostnad för en adoption från Bolivia genom BFA-A
Dokumentkostnad: 3 000 kronor.
(Handläggning i samband med förmedlingsbeslut, instruktionshäften, blanketter med mera)
Administrationskostnad: 45 000 kronor.
Kostnader för svensk administration. (Hyra, löner, fax, telegram, telefon, tryckkostnader med mera)
Kontaktresor: 7 000 kronor.
(Fast avgift för att styrelserepresentanter vid behov skall kunna besöka de aktuella länderna och att myndighets- och kontaktpersoner från givarländer skall kunna ges möjlighet att besöka Sverige.)
Preliminär adoptionskostnad i Bolivia: cirka 77 000 kronor.
(Kostnader bland annat för barnets vård och uppehälle, advokatarvode, avgifter till myndigheter samt lön, resor och omkostnader för kontaktperson.)
Summa: 132 000 kronor

Resekostnad: cirka 13 000 kronor per person plus barnbiljett cirka 1 800 kronor.
Logi: cirka 12 600 kronor.
Mat, resor och "livets nödtorft" under vistelsen i Bolivia kostar ungefär 20 000 kronor för två makar under den fyra till fem veckor långa vistelsen.
-
Sedan tillkommer andra kostnader som
Nyanmälningsavgift: 800 kronor
Registerhållningsavgift: 800 kronor
Medlemsavgift: 350 kronor
Kostnader för översättningar av handlingar, kostnad för läkarintyg och intyg hos psykolog, kostnad för utdrag ur rikspolisregistret, legaliseringskostnader för adoptionsakten hos Notarius Publicus, Utrikesdepartementet och ambassaden: cirka 10 000 kronor.
Källa: BFA-A

Organisationer som är auktoriserade genom MIA, Myndigheten för internationella adoptionsfrågor.
Adoptionscentrum (AC)\n(Samarbetar med Albanien, Brasilien, Bulgarien, Colombia, Ecuador, Estland, Etiopien, Filippinerna, Indien, Kazakstan, Kina, Kirgizistan, Kroatien, Republiken Korea, Lettland, Makedonien, Ryssland, Serbien och Montenegro, Sydafrika, Thailand, Ukraina, Vietnam och Vitryssland)
-
Adoptionsföreningen La Casa (ALC)\n(Samarbetar med ett barnhem i Colombia)
-
Barnen Framför Allt - Adoptioner (BFA-A)\n(Samarbetar med Bolivia, Bulgarien, Filippinerna, Indien, Litauen, Polen, Slovakien, Sri Lanka, Thailand, Tjeckien och Vietnam)

Barnens Vänner - internationell adoptionsförening (BV)\n(Samarbetar med Sri Lanka, Taiwan och Kina)

Familjeföreningen för internationell adoption (FFIA)\n(Samarbetar med Bolivia, Brasilien, Colombia, Indien, Kina, Rumänien*), Sri Lanka, Thailand och Vietnam)

Stiftelsen Frösunda Solidaritet -Internationella Adoptioner
(Samarbetar med Bulgarien, Moldavien, Rumänien, Ukraina och Vietnam)
Källa: MIA (PM)-

Bildtexter:

penart0532-1_1.jpg
Det är ingen rättighet att få adoptera, men varje barn som adopteras har rätt att komma till ett bra hem med väl förberedda föräldrar. En adoption innebär kostnader i storleksordningen 100 000 till 200 000 kronor där administrationen i Sverige är en stor del av kostnaden.
Foto: Robert Gustavsson

Mer läsning

Annons