Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bensinpriset kan höjas redan före helgen

Stigande råoljepriser kan betyda att det redan rekordhöga bensinpriset höjs ytterliga i slutet av veckan.
—  Det ligger i farans riktning, säger Göran Lindblå, styrelseordförande i OK-Q8.

Annons
 Ännu har vi inte tagit ställning till bensinpriset men det blir absolut en höjning om oljepriserna ligger kvar på de här nivåerna. Jag kan inte utesluta att den kommer redan den här veckan, säger Lindblå.
Thomas Ögren, pressansvarig på Preem, gör samma bedömning som Lindblå:
 Om det här läget kvarstår så kommer det att leda till högre bensinpriser, sannolikt senare i den här veckan, säger Ögren som också pekar på dollarns betydelse för bensinpriset. Den internationella oljehandeln sker i huvudsak i dollar.
 Pristrycket på bensin beror dels på råoljepriset men också på att dollarn har stärkts mot svenska kronan under det här halvåret. Det slår också på bensinpriset, säger Ögren.
Råoljepriset ligger nu på extremt höga nivåer omkring 60 dollar per fat. I december låg priset på strax under 40 dollar, men steg sedan och toppade på omkring 55 dollar i mitten av april. Därefter sjönk priset något men började stiga igen i början av juni.

Ingen brist
Det höga oljepriset beror inte på att det är någon brist på olja på världsmarknaden. I stället handlar prishöjningarna om att marknaden befarar brist mot slutet av året.
Enligt Preems bedömning finns det en risk att oljan då inte räcker till. Oljebehovet ökar till vintern och redan i dag pumpar nästan alla oljeproducenter utom Saudiarabien på maxkapacitet.
Dessutom har marginalerna för raffineringsföretagen legat högt en längre tid så alla raffinaderier vill vara säkra på att ha tillräckligt med råolja i lager. Dessutom har finansiella aktörer tagit positioner som bygger på att det blir brist vilket bidragit till att hålla råoljepriset uppe. Men spekulationerna innebär också att det kan bli ett snabbt fall i priserna om marknaden ändrar sin bedömning längre fram.

Upp eller ned?
Både Ögren och Lindblå understryker att höga bensinpriser inte är något som glädjer bensinbolagen. Företagens marginaler är ungefär desamma oberoende av om oljepriset är högt eller lågt. Men stigande bensinpriser skapar missnöje och leder till minskad försäljning.
 Om folk upplever ett köpmotstånd tappar vi försäljning. Dessutom vill vi ha nöjda och glada kunder, säger Lindblå.
För den som funderar på att köpa villaolja för uppvärmning är situationen genuint osäker. Det kan bli en kraftig prishöjning till hösten men det är också fullt möjligt att oljepriset faller.
 När vi går in i den kallare årstiden sjunker bensinproduktionen lite grann, men samtidigt blir det en betydligt utökad eldningsoljeefterfrågan. Den totala raffinaderiefterfrågan kommer att öka kraftigt mot slutet av året och vi slår i taket redan nu. Det driver upp priserna.
 Men om dagens höga pris till stor del är en finansiellt uppblåst historia som sedan börjar spricka lite grann, då kan priset å andra sidan gå ner ganska snabbt, säger Ögren.

Mer läsning

Annons