Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Exploateringsavgift ska betala Birstavägar

Vägarna i Birsta är i dåligt skick.
Nu söker kommunen efter intäktskällor för att klara upprustningen.
Privata markägare kommer att få ta en del av kostnaden.

Annons
Potthål i vägarna, obefintliga trottoarer, dålig utebelysning och nästan inga gröna ytor alls.
Att döma av standarden på gatu- och vägnätet märks det att Birsta till viss del fortfarande är ett industriområde.
Vi är medvetna om problemet. Kommunen har haft problem att möta de nya kraven med pengar. Och eftersom vi inte längre har någon mark att sälja i området saknas det intäktskällor, säger Jan Dahl, chef för stadsbyggnadskontorets planavdelning.
Tjänstemännen på hans avdelning arbetar samtidigt för högtryck med de planändringar som krävs för att handeln i Birsta ska kunna fortsätta växa.
För att lösa problemen med gatu- och vägnätet överväger därför kommunen att låta markägarna, som vill exploatera sina fastigheter, bli delaktiga i finasieringen.
Tanken är att de som vill ha ändring från industriändamål till handel ska få betala en viss avgift. Vi vet ännu så länge ingenting om vilka nivåer det handlar om, men de vi talat med verkar positivt inställda, säger Jan Dahl.
Utformningen av den nya finansieringsmodellen kommer att bli klar under våren. Ytterst kommer den att godkännas av kommunfullmäktige i samband med att de nya detaljplanerna antas under vårvintern 2006.
I mitten av maj förväntas stadsbyggnadskontoret ha ett programförslag för västra Birsta klart. Där ska samtliga pågående planärenden redovisas för allmänheten, som kan komma in med synpunkter.


Mer läsning

Annons