Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Forskare varnar för rotröta

/
  • Rottickans fruktkropp släpper ifrån sig sporer som angriper färska stubbar eller träd och rötter som skadats vid gallringen. Via rottrådarna sprider sig svampen till friska granar.
  • Gallra inte under sommartid utan att behandla stubbarna mot rotticka, är forskaren Jonas Rönnbergs råd till skogsägare.
  • Rotrötan ställer till med stora skador på skogen varje år. Mellan 15 och 20 procent av alla slutavverkningsmogna granar i Sverige beräknas vara angripna.

Varmare klimat gör det lättare för svampen att spridas Undvik att gallra i granbestånd, särskilt under sommartid. Det rådet ger forskarna Jonas Rönnberg och Mattias Berglund till skogsägare. Om du ändå väljer att gallra bör stubbarna behandlas mot rotticka.

Annons
Klimatet blir varmare och industrierna behöver färsk ved året runt. Det är faktorer som gynnar rottickan, som orsaker röta i granar. Rottickan sprids vid temperaturer över fem grader, och ett varmare klimat gör spridningssäsongen längre för svampen.
Det är högst troligt att rotrötan kommer att öka. Som skogsägare bör man vara medveten om riskerna, säger Jonas Rönnberg, forskare vid Statens Lantbruksuniversitet i Alnarp.
Färska stubbar är den vanligaste inkörsporten för röta. Svampen sprids sedan via rötterna till friska träd och går upp i stammen.
Det finns flera sätt att skydda sin skog mot röta. Ett är att inte gallra under den varmare delen av året.
Om man har mycket röta i ett bestånd ska man inte gallra alls, det ökar spridningen. Då är det bättre att slutavverka tidigare, säger Jonas Rönnberg.
En skogsägare som ändå väljer att gallra sommartid bör se till att stubbarna behandlas med en lösning av pergamentsvamp. Det är en naturlig konkurrent till rottickan som hindrar svampens sporer att gro.
Jonas Rönnberg och Mattias Berglund anser att skogsägarna bör ställa krav på de virkesköpande bolagen att stubbehandla efter gallring.
Det är oerhört tokigt att gå ut och gallra utan stubbehandling sommartid. Det kan innebära att ens barn får ärva skog som de får sämre betalt för, säger Jonas Rönnberg.
Stubbehandlingen bör ske max några timmar efter att trädet avverkats. Pergamentlösningen kan sprutas på stubben manuellt eller genom en särskild utrustning som sitter på skördaraggregatet. Den ungefärliga kostnaden ligger på mellan två och åtta kronor per kubikmeter uttaget virke. Siffran varierar beroende på om det är en klen eller grov gallring.
Det är inte mycket pengar jämfört med vad rötan kan kosta, säger Jonas Rönnberg.
Norrskog stubbehandlar sedan ett par år tillbaka all grangallring sommartid, berättar skogschef Björn Skogh. Callans trä stubbehandlar när temperaturen överstiger åtta plusgrader.
Vintern blir kortare och kortare, så vi tvingas använda det mer och mer, säger skogsansvarige Göran Olsson.
SCA har som rekommendation att sommargallringar i granskog i Medelpad, Jämtland och Ångermanland bör stubbehandlas.
Vill skogsägaren ha stubbehandling så kan vi erbjuda det, säger Magnus Bergman, skogsförvaltare vid Medelpads förvaltning.

Fakta Rotröta
Rotröta är ett samlingsnamn för flera olika svampar. Rotticka är den vanligaste.
Den typ av rotticka som finns i Norrland angriper främst gran.
Svampen sprids genom luftburna sporer som infekterar färsk, blottad ved när temperaturen överstiger 5 grader celsius.
Rötskadorna gör att värdefullt sågtimmer ratas av sågverken och i stället blir massaved eller brännved, som skogsägaren får sämre betalt för.
Rotrötan beräknas kosta skogsbruket mellan en halv och en miljard kronor per år.

Mer läsning

Annons