Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fortsatta prisökningar på tandvård

/

Priserna för tandvård fortsätter att öka mer än andra varor och tjänster. Privattandläkarna har i första hand höjt priserna för enkla behandlingar medan det är proteser och implantat som blivit dyrare hos folktandvården.

Annons
Kostnaderna för tandvård har ökat kraftigt i flera år och Försäkringskassans senaste granskning, som omfattar april 2004-maj 2005, visar att priserna fortsätter att gå upp, om inte lika mycket som tidigare. Inom privattandvården är det priset på undersökningar, förebyggande behandlingar och vanliga lagningar som ökat mest. För den stora patientgruppen, 30-64 år, ligger prisökningarna runt fem procent.
Folktandvården däremot har lagt de största prisökningarna på protetiska behandlingar och främst implantatbehandlingar.
Privattandvårdens prishöjningar drabbar konsumenterna direkt, medan folktandvårdens ökningar främst drabbar statskassan eftersom de dyrare behandlingarna omfattas av högkostnadsskyddet.

Svaga grupper drabbas
\"När priserna ökar tvingas den enskilde att bära en allt större del av sina kostnader för tandvård. Ersättningsnivåerna inom tandvårdsförsäkringen har för personer mellan 20 och 64 år legat stilla sedan 1 januari 1999. Det har därmed skett en urholkning av tandvårdsförsäkringen, vilket drabbar i första hand ekonomiskt svaga grupper, säger Stig Orustfjord, försäkringsdirektör på Försäkringskassan i ett pressmeddelande.
Privattandläkarnas ordförande Bengt Franzon anser dock att prisökningarna är rimliga och att utvecklingen nu har stabiliserats.
\"Prishöjningstakten ligger på den nivå som vi förutspådde i våras och som då ansågs rimlig för branschen som helhet\", säger han i en kommentar och försvarar också de senaste årens kostnadsutveckling:

Normal nivå
\"Ökningen var i praktiken en kompensation för att priserna hade släpat efter under den tid som det rådde prisreglering. I dag ligger prisökningstakten på en mer normal nivå för en personalintensiv verksamhet\".
Försäkringskassans undersökning bygger på enkäter till landets tandläkare. Det bör noteras av svarsfrekvensen från folktandvården i många län bara ligger på drygt 20 procent och att Försäkringskassan därför fått utgå från landstingens prislistor.
\"Vi tycker att det är bra med prisjämförelser. Just därför beklagar vi att cheferna inom folktandvården i många fall inte har tillåtit sina tandläkare att svara på enkäten. Den låga svarsfrekvensen på 30 procent bland folktandvårdens tandläkare gör det svårt för patienterna att få en korrekt prisjämförelse\", säger Bengt Franzon.

Mer läsning

Annons