Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Han avgör framtiden för RFV

Vad händer om kostnaderna för RFV Data skärs ned med 30 respektive 50 procent? Det håller Mikael Strömbäck på att utreda. Hans svar avgör framtiden för de 566 anställda i Sundsvall och de över 100 IT-konsulter som RFV Data i dag anlitar.

Annons
RFV Data omsatte i fjol över en miljard kronor. Det handlar alltså om stora belopp.
Visst kommer det att ske förändringar som märks. Men att jag utreder dessa två scenarier betyder inte nödvändigtvis att beslutet sedan blir att kostnaderna ska dras ner med 30 eller 50 procent, påpekar Mikael Strömbäck.
Han har tidigare jobbat i åtta år inom Ericsson och var den som höll i yxan när företagets IT-avdelning minskades från över 5 000 anställda i världen till dagens 200. Det skedde inte minst genom outsoursning.
Många av dem jobbar därför nu för IBM eller HP, säger Mikael Strömbäck.
Den 1 april blev han chef för Utvecklingsdivisionen (IT-verksamheten) på Försäkringskassan där RFV Data nu ingår. Redan första veckan fick han utredningsuppdraget av nye generaldirektören Curt Malmborg.
För mig är det bra att ha erfarenhet av stor förändringar från Ericsson, säger Mikael Strömbäck.
Samtidigt kan hans bakgrund därifrån skrämma slag på de anställda på gamla RFV Data.
Jag kan förstå om det kan uppfattas så. Men dels gjorde jag även annat på Ericsson och dels ska man inte jämföra krisföretaget Ericsson, som var nära kollaps, med Försäkringskassan.
Han tycker det är naturligt att försöka effektivisera verksamheten.
Medborgarna kräver det eftersom den är skattefinansierad.
Hans uppdrag är att se vad som krävs för att sänka kostnaderna med 30/50 procent och vilka konsekvenser det skulle få.
Det gäller att få ut effekt av IT-investeringarna och att den här \"fabriken\" fungerar bra. Då måste IT och övrig verksamhet gå i takt med varandra. IT kan driva på förändringar, så vi måste även se vilka investeringar Försäkringskassan kan behöva för att utveckla verksamheten.
Hela IT-verksamheten ska alltså ses över.
Ja, även sådant som beställarfunktion, ledning och styrning. Hur drivs projekt? Hur tas det IT-verksamheten gör emot? Det gäller att göra rätt saker, att mäta och följa upp.
Hur ineffektivt har då gamla RFV Data varit?
Man verkar ha gjort mycket rätt och varit ganska effektiv. Dock inte på alla områden, så är det alltid, och det är dessa områden vi nu ska ringa in. Vi kanske ska arbeta på ett annat sätt och kanske ta bort verksamhet som vi inte ska göra.
Hur stor del av besparingarna kommer att drabba personalen?
Det går inte att säga i dag.
Kommer de inhyrda IT-konsulterna att drabbas först vid en neddragning?
Ja, den bedömningen gör jag i dag. Men vi ska titta på det rejält. Vi behöver kanske vissa konsulter även framöver.
Ska delar av IT-verksamheten outsoursas?
Vi ska väga in det alternativet, men det är inte särskilt troligt. Det finns ett värde i att vara nära Försäkringskassan och personlen här kan den verksamheten och känner starkt för den.
Kan det bli aktuellt att sänka lönerna?
Nej, det är inget alternativ.
Du ska vara klar med utredningen den 30 juni, räcker tiden till?Ja. Mycket är redan utrett, så jag har ett bra underlag.

Fakta Mikael Strömbäck
Aktuell: Utreder Försäkringskassans IT-verksamhet, som har 700 anställda Av dem jobbar 566 på före detta RFV Data i Sundsvall.
Ålder: 49.
Bor: I Stockholm, uppväxt i Luleå.
Tjänar: \"Det vill jag inte tala om\".

Mer läsning

Annons