Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Höga matpriser i Sverige

De svenska matpriserna ligger fortfarande rejält över snittet i de gamla EU-länderna.
Men våra nordiska grannar har det ännu värre.

Annons
Sveriges och Finlands priser ligger 12 procent över genomsnittet i de 15 femton gamla EU-länderna. Danmark ligger 26 procent över, Norge 38 procent och Island 42 procent över de 15 EU-länderna.
Det visar rapporten Nordic Foodmarket - a taste for competition, som de nordiska konkurrensmyndigheterna tagit fram.
 Konkurrenstrycket behöver skärpas ytterligare. Vår bedömning är att de svenska priserna kan sänkas med fem procent, säger Konkurrensverkets generaldirektör Claes Norgren.
Han konstaterar samtidigt att de svenska matpriserna har sjunkit med en dryg procent det senaste året, bland annat till följd av att utpräglade lågpriskedjor som Lidl och Netto etablerat sig på den svenska marknaden. Fortfarande står de dock bara för en liten del av marknaden.
Men jämfört med Tyskland, där lågpriskedjorna har omkring en tredjedel av marknaden, är maten i Sverige omkring 17 procent dyrare och jämfört med Spanien är prisskillnaden hela 44 procent till Sveriges nackdel.

Koncentration
Den svenska, och nordiska, dagligvarumarknaden domineras av ett fåtal stora kedjor. I Sverige närmar sig till exempel Ica 50 procent av marknaden. Ica är också satt under lupp av Konkurrensverket som undersöker villkor och samverkan mellan Ica och leverantörerna.
Den skärpta konkurrensen mellan kedjorna syns också i butikshyllorna där den egna kedjans varumärken får ta allt större plats.
De allt mer komplexa förhållandena mellan leverantörer och kedjorna med rabatter, marknadsföringsbidrag, hyllplatsavgifter med mera har lett till att konkurrensverken i Norge och Finland fällt kedjorna Tine respektive Valio för brott mot konkurrenslagarna. Något svenskt fall finns ännu inte.

Sämre utbud
Det finns också tecken på att utbudet av varor är mer begränsat i Sverige, liksom i övriga Norden, än bland länder på kontinenten. En jämförelse med Frankrike visade att det finns färre varor att välja mellan i samtliga nordiska länder.
Men samtidigt har både import och export av matvaror ökat i Sverige vilket torde gynna variationsrikedomen i utbudet.
Handelshinder av olika slag, till exempel nationella regler om livsmedelssäkerhet och nationella pant- och retursystem, hämmar dock den utvecklingen.
Konkurrensverket vill att det ska bli lättare att få tillstånd att öppna nya butiker, utlovar en noggrann granskning av företagskoncentrationer inom handeln och livsmedelssektorn samt kräver bättre information till konsumenterna.

Mer läsning

Annons