Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Industriarbetare lever farligast

Industri- och byggnadsarbetare lever farligast på jobbet — ett mönster som känns igen i försäkringsbolaget Afa:s årsrapport om arbetsskador och sjukfrånvaro.

Annons
Särskilt utsatta är arbetare inom träindustrin de löper fyra gånger så stor risk som den genomsnittliga yrkesgruppen att drabbas av allvarliga olycksfall eller sjukdomar som leder till exempelvis långvarig sjukskrivning.
När det gäller enbart arbetsplatsolyckor är risken att drabbas tio gånger så hög för träindustriarbetarna.
Situationen är dock bättre i Västernorrland och Jämtland än i landet i genomsnitt, menar Alf Hallén, ordförande för Skogs- och träfackets avdelning 3.
Ja, vi har i stort sett varit lyckligt förskonade från allvarliga olyckor de senaste åren. SCA och andra sågverk är också rätt duktiga på skyddsarbete. Även på skogssidan är läget ganska bra här.
Nyligen omkom en äldre Lidenbo i samband med sågningsarbete hemma på gården i Nilsböle.
Ja, det var tråkigt. När det gäller yrkesverksamma kan jag dock inte erinra mig någon allvarlig olycka i Västernorrland den senaste tiden, säger Alf Hallén.
Gruvarbetare, murare, metall- och byggnadsarbetare är andra tunga riskgrupper.
Ett välbekant mönster från Afa:s årliga rapport om arbetsskador och sjukfrånvaro som lades fram på onsdagen.

"En politisk fråga"
 Det är trist att det handlar om samma grupper. Frågan är om man tycker att det är okej att en grupp har en viss risk eller inte. Men det är en politisk fråga, säger Michel Normark, enhetschef vid Afa.
Afa har grundat sin bedömning på ett så kallat allvarlighetstal som täcker in fyra variabler, däribland antalet allvarliga olycksfall och långtidssjukskrivningar. Metall- och industriarbetare har för år 2002 allvarlighetstal runt 10, medan träindustriarbetaren hamnar på 16,9 mot ett genomsnitt på 4.
Kjell Dahlström, ordförande för Skogs- och träfacket, säger till TT att siffrorna är "deprimerande". Facket hävdar att färre än 25 procent av företagen inom träbranschen bedriver så kallat systematiskt arbetsmiljöarbete.
Margareta Jernelöv, arbetsmiljöansvarig vid branschorganisationen Trä- och möbelindustriförbundet, håller med om att företagens attityder måste ändras.
 Vi jobbar långsiktigt och bedriver bland annat ett utbildningsprogram för maskinsäkerhet, men det tar tid innan effekterna märks, säger Jernelöv.

Hög stress
Generellt är hög stress och monotona jobb typiska riskfaktorer för industri- och byggnadsarbetare, anser Ulla Lindqvist, andre vice ordförande för LO.
 Vissa jobb är farliga, men vi kan aldrig acceptera att man inte gör allt man kan för att minska riskerna. Vi behöver jobba mer med exempelvis bemanningsfrågor, det får inte bli för hård stress, säger hon till TT.
Läkare, sjuk- och barnsköterskor samt lärare tillhör de säkraste yrkena trots att hoten mot lärare ökar enligt Afa:s allvarlighetstal. Sammantaget har risken att drabbas av ett allvarligt arbetsolycksfall sjunkit obetydligt mellan åren 1997 och 2003. Även risken att drabbas av långvarig sjukskrivning som ökat sedan 1997 minskar nu något från år 2002 till 2003.
Afa är samlingsnamnet för de tre försäkringsbolagen Afa livförsäkring, Afa sjukförsäkring och Afa trygghetsförsäkring. Runt 3 miljoner svenskar täcks in av någon av Afa:s avtalsförsäkringar som är bestämda i kollektivavtal eller andra överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter.

Mer läsning

Annons