Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Just nu avverkas mera skog än på...

Just nu avverkas mera skog än på många år i Medelpad. Träindustrin behöver virke och uppköparna konkurrerar om de privata skogsägarna. Förloraren blir den så kallade gammelskogen. Äldre skog som krävs för många arters överlevnad.
— Vi borde gallra mera skog , säger skogsvårdskonsulent Göran Berg.

Annons
Göran Berg på Skogsvårdsstyrelsen i Sundsvall har gått igenom statistiken för slutavverkningarna i Medelpad och Härnösand under de senaste fem åren. Förra året slutavverkades 0,3 procent mera skog i det berörda området än föregående år.
De privata skogsägarna äger ungefär 300 000 hektar skog i Medelpad och Härnösand. Det är ungefär hälften av den produktiva skogsmarken. Resten ägs av skogsbolagen som också ser ut avverka i en långsammare takt, säger Göran Berg.
Skogsvårdsstyrelsen rekommenderar att under en hundraårig omloppstid, det vill säga den tid det tar innan skogen vuxit klart, kan en procent av skogen avverkas varje år. Och så har det också varit från år 1999 till 2003.
Men förra året ökades avverkningstakten avsevärt. Orsaken ligger delvis i marknadens behov, vi behöver allt mera virke till papper och andra produkter, men också i att virkesuppköparna blivit många fler och aktivare vid södra norrlandskusten än tidigare.
Det gör att privata skogsägare kanske väljer att avverka skog tidigare än de egentligen tänkt.
Ett år spelar inte så stor roll i skogens hundraåriga omloppstid. Men fortsätter slutavverkningarna i den här takten kommer det att ge stora konsekvenser för vår gemensamma miljö. Med gammelskogen försvinner olika växter, djur och insekter. Redan idag är många arter hotade.
Att avverka inte fullväxt skog är också en dålig ekonomisk affär. Enligt skogsvårdsstyrelsens rekommendationer ska trädet växa i 90 till 100 år. Men ibland avverkas skog redan efter 75 år. Vilket på längre sikt hotar tillgången av virke.
Skogsvårdsstyrelsen inventeringar visar också nedslående resultat vad det gäller gallringen av växande skog. Precis som alla planteringar måste ungskogen gallras ofta. Ändå väljer många skogsägare att inte gallra.
Gallring kostar mycket och är arbetskrävande, säger Göran Berg som gärna skulle se en hårdare lagstiftning för att tvinga skogsägare att gallra.
På långs sikt är gallring kombinerat med en lagom slutavverkning lönsamt både för naturen och ekonomin. På kort sikt är slutavverkningar, det vill säga kalhyggen mera lönsamma. Slutavverkning ger mera och snabbare pengar till den enskilde skogsägaren.

Mer läsning

Annons