Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kraftigt höjda petroleumpriser

Annons
Från maj till juni steg producentpriserna med 0,6 procent, skriver Statistiska centralbyrån i ett pressmeddelande. En stor bov i dramat är de kraftigt höjda petroleumpriserna, enligt deras undersökning. Importpriserna steg med 2,6 procent, varav 1,8 procentenheter beror på höjda priser på råolja och petroleumprodukter, med 18 respektive 10 procent. Jämfört med juni 2004 har priserna på råolja stigit med drygt 50 procent räknat i svenska kronor. Importpriserna totalt steg med i genomsnitt 7,5 procent under tolvmånadersperioden och producentpriserna med 3,2 procent.

Svenskar handlar mer i år
Stockholm (PM)
Enligt Statistiska centralbyrån handlar vi allt mer. I juni månad ökade detaljhandelns försäljning (inklusive Apoteket och Systembolaget) med 6,0 procent, mätt i löpande priser. I fasta priser och med hänsyn tagen till kalendariska skillnader uppmättes en ökning på 9,6 procent. För den egentliga detaljhandeln, där man inte räknar med Systembolaget och Apoteket, uppvisades en ökning på 6,5 procent.
Sällanköpsvaruhandeln uppvisade en omsättningsökning på 7,8 procent samtidigt som priserna inom branschen sjönk med 3,3 procent under månaden, enligt branschprisindex (BPI).
Dagligvaruhandelns omsättning ökade under månaden med 3,7 och priserna sjönk med 0,7 procent.
Under första halvåret har detaljhandelns omsättning ökat med 3,7 procent.

Privatpersoners aktiehandel nästan fördubblades
Stockholm (PM)
Cirka 25 600 avslut per dag gjordes av privatpersoner under juli månad hos Internetmäklarna jämfört med 13 063 i juli 2004. Det är en ökning med 96 procent och en av de mest aktiva månaderna hittills i år. Det visar statistik som Nordnet tagit fram.
En viktig orsak till den höga aktiviteten var terrorattentaten i London som skapade osäkerhet på börserna under några dagar. En annan viktig orsak var rapportfloden från många av privatpersonernas favoritaktier, säger Jessica Gertun, informationschef på Nordnet.
Under juli månad minskade Ericssons dominans bland de mest handlade aktierna och istället ökade West Siberian Resources och Nokias handel kraftigt.

Pensionschock hotar hälften av svenskarna
Stockholm (PM)
Kunskapen om det svenska pensionssystemet är låg. 46 procent av svenskarna vet inte hur stor del av sin nuvarande lön de får i det allmänna pensionssystemet när de går i pension. Skillnader mellan åldrar är stor, 78 procent i åldersgruppen 16-24 år har ingen aning, mot 39 procent av dem som är mellan 40 och 69 år gamla. Det visar en ny undersökning från Länsförsäkringar.
I det allmänna pensionssystemet uppgår det belopp som man får från försäkringskassan och premiepensionsmyndigheten till cirka 60 procent av lönen.\nTotalt har 7 800 privatpersoner i åldrarna 16-69 år telefonintervjuats av Hermelin Nordic Research under perioden 17 maj till 12 juni 2005.

Tydligare syfte med bidrag till frivilligorganisationer
Stockholm (PM)
Socialstyrelsen föreslår regeringen att syftet med statliga bidrag till frivilligorganisationer förtydligas och att man ser över det samlade ekonomiska stödet. Det framgår av den rapport som lämnats om hur organisationerna använt sina statsbidrag under 2004.
60 av 70 organisationer, varav sex var nya, fick bidrag. De tio som fick avslag fick det på grund av att verksamheterna låg utanför statsbidragets ramar.
Under 2004 har organisationerna i högre grad än tidigare lyckats genomföra det som planerats, 92 procent mot 81 procent för tidigare år.

Mer läsning

Annons