Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lägre pension än ATP

Grunderna för det nya pensionssystemet lades fast i början av 90-talet. Med de förutsättningar man då räknade med gav det i stort sett samma pension som det tidigare ATP-systemet.

Annons
Budskapet att en ökande medellivslängd skulle sänka pensionerna gick dock inte hem till en början.
Förutsättningen för att det nya systemet skulle ge lika mycket som ATP-systemet var att man arbetat under 40 år, en genomsnittlig tillväxt på 2 procent och en medellivslängd på 1992 års nivå. Samtidigt var det dock klart uttalat att en högre medellivslängd skulle ge lägre månadspension vid en oförändrad pensionsålder.

Vi lever längre
Sedan dess har medellivslängden ökat, till och med mer än vad som förutsågs i början av 90-talet. Ökad medellivslängd innebär att med oförändrade avgifter på sammanlagt 18,5 procent fördelas samma pension över allt längre tid för yngre årskullar.
Annat som sänkt kompensationsgraden är att halvårsindexeringen av pensionsrätterna i systemet slopats. Slutligen fanns enligt Försäkringskassan ett tankefel i den ursprungliga beräkningen av delningstalen. När det rättades till 1998 sänktes kompensationsgraden.
Den allmänna pensionen väntas motsvara 5060 procent av genomsnittsinkomsten för de som arbetar. Man kan också jämföra med slutlönen. Utgår man från att inkomsten för en individ ökar hela tiden fram till pension blir kompensationsgraden då lägre, kanske nedåt 50 procent.

Lägre inkomst
Försäkringskassans statistik visar dock att inkomsten för de flesta inte ökar stadigt fram till pension. Tvärtom sjunker den de sista åren. Högst lön har man vid i genomsnitt 57 års ålder.
Jämför man med faktisk slutlön ger det nya pensionssystemet en kompensation på runt 60 procent i snitt. Räknat på faktisk slutlön ligger ATP-systemet på 70 procent i kompensationsgrad.
För de som redan gått i pension har det nya pensionssystemet hittills givit högre pensioner. Förklaringen är att pensioner som betalas ut nu räknas upp med inkomstindex justerat på visst sätt och inte som tidigare med inflationen.
Uppräkningen med inkomstindex har ökat de genomsnittliga utgående pensionerna på 10 000 kronor med som mest 270 kronor jämfört med om de räknats upp på gamla sättet.

Mer läsning

Annons