Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

”Logistikparken är en miljösatsning”

/
  • Här längst ut i hamnområdet ska den nya containerhamnen skapas. Viken bakom Carina Sandgren kommer att fyllas igen med jord- och bergmassor. Uppe i skogen till höger om henne ska den stora kombiterminalen byggas med järnvägsspår som går bort till Ortviken.

Medan debattens vågor kring Petersvik går höga sitter Carina Sandgren, projektchef för logistikparken, lugn i båten.
– Jag blir allt mer övertygad om att satsningen är helt rätt, säger hon.
Och det främst av miljöskäl, tycker den förre miljöinspektören.

Annons

Under lördagseftermiddagen ordnas en manifestation för att försöka rädda Petersviksområdet. Arrangörerna menar att det måste finnas alternativa lösningar.

Carina Sandgren håller inte alls med.

– Nej, det finns ingen annan plats i Sundsvall, eller i Timrå, med dessa förutsättningar. Att Ortvikens pappersbruk och Tunadals sågverk med sitt gods, samt Tunadalshamnen ligger så nära ger en extremt bra grund. Dessutom finns en farled med bra djup och ett bra djup där den nya containerhamnen ska ligga.

Att Fillan, området norr om sågverket, skulle vara ett alternativ avvisar hon bestämt.

– En ny containerhamn där är helt utesluten. Vi skulle heller inte få plats med den kombiterminal och de långa tåg som vi nu planerar för.

Hon ser två viktiga steg i den satsning som kommunen, SCA och hamnen nu planerar.

– Det första är att få bort dagens kombiterminal från centrala stan. Dels behövs den marken till annat och dels är det för trångt och ineffektivt att hantera godset där. Ska kombitrafiken växa så måste den flyttas.

Med den nya logistikparken får man omlastning mellan lastbil, järnväg och båt på samma område. Och stora lagerytor.

– I dag går alldeles för mycket gods på väg. Genom att flytta över gods till järnväg och båt gör vi väldigt stora miljövinster.

Den logistikpark som kommunfullmäktige beslutat om är visserligen halverad jämfört med vad detaljplanen tillåter, men det är ändå en stor satsning på totalt cirka 850 miljoner kronor, varav kommunen står för cirka 500 miljoner och SCA för 350 miljoner.

– Ska vi få till en ordentlig kombiterminal som utvecklar Sundsvall och regionen, och få betydligt mer miljövänliga transporter så måste vi göra en rejäl satsning. Och då måste kommunen ta huvudansvaret.

Risken finns förstås att logistikparken inte får de godsmängder man hoppas på.

I den rapport om projektet som konsultföretaget WSP presenterade i januari 2012 framhåller man att Ortviken kommer att utöka produktionen så kraftigt att lastbilstransporterna tredubblas till år 2030 om inget annat görs.

Men i den ansökan om miljöprövning som Sundsvall Logistikpark AB lämnade in nu före semestern talas i stället om en 25-procentig produktionsminskning på Ortviken fram till 2020.

– Ja, men det finns inget underlag för den siffran. Vi valde bara att lägga oss på den nivån för att inte bli anklagade för att överdriva miljövinsterna med satsningen, säger Carina Sandgren.

Vad finns det då för underlag?

SCA shipping uppger, som ST tidigare berättat, att containermängden fördubblas nästa år och man tror att den fortsätter att öka. Där bidrar att Tunadalssågen nu bygger ut och om Östrand ska göra sin stora investering.

Men hur är intresset från övriga företag och branscher för terminalen?

– Kravet på hållbara transporter ökar ständigt, vilket transportföretagen vill tillmötesgå. Vi har också många lokala och regionala företag som är intresserade av logistikparken.

Exempelvis?

– Jag kan inte nämna några namn, eftersom vi inte har några skrivna kontrakt.

Mer läsning

Annons