Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lönsamt byta pensionsfond

Fondbyte ger högre pension för premiepensionsspararna.
Många aktiva sparare har hittills lyft sin avkastning rejält jämfört med de som aldrig ändrat sina fonder.

Annons
De pensionssparare som varit aktiva och bytt fonder har i genomsnitt haft en avkastning på i snitt drygt 5 procent på sitt premiepensionssparande. Motsvarande siffra för de som en gång valde fonder men sedan varit passiva är minus 4,3 procent, en skillnad på nästan 10 procentenheter, visar beräkningar som Premiepensionsmyndigheten gjort för TT:s räkning.
Om man hypotetiskt antar att denna skillnad på närmare 2,5 procent per år består, så får en aktiv pensionssparare i storleksordningen 40 procent högre premiepension än sin passive kollega om 20 år.
De som hamnade i ickeväljarfonden Premiesparfonden har i genomsnitt gått ungefär jämnt upp sedan starten.
Beräkningarna avser enbart de som var med från starten hösten 2000.

180 byten
Som passiva pensionssparare (2 265 000 stycken) räknas de som gjorde ett fondval vid starten men som sedan inte flyttat om bland fonderna. Aktiva sparare (155 000) är de som gjort tre eller flera fondbyten sedan starten.
Skillnaden mellan de aktiva och de passiva spararna ligger framför allt i att de aktiva har fler verkliga vinnare. De 10 procent av de aktiva som lyckats bäst har en genomsnittlig avkastning för sin portföljer på över 30 procent. Motsvarande siffra för de passiva är drygt 9 procent.
I botten är det mera jämnt. För den tiondel aktiva och passiva som gjort de sämsta fondvalen har värdet för fondportföljerna backat med i genomsnitt 16,0 respektive 17,6 procent.
Den mest aktive pensionsspararen har bytt fonder hela 180 gånger. Genomsnittet för de aktiva ligger på drygt sju byten.

Aktiv placerar mer
Fondportföljen för den allra lyckligaste aktive pensionsspararen har ökat med närmare 380 procent i värde. Det finns också vinnare bland de passiva även om de är färre. Den bästa passiva portföljen har ökat med drygt 270 procent i värde sedan starten. Den allra sämsta fondportföljen har krympt till mindre än 20 procent av de insatta pengarna.
De aktiva har inte oväntat haft mer pengar att placera. Det genomsnittliga insatta beloppet för de aktiva uppgår till drygt 40 000 kronor och för de passiva till drygt 36 000 kronor.
Skillnaderna i avkastning för ickeväljarna i Premiesparfonden är betydligt mindre än för de aktiva respektive passiva spararna. Utfallet beror framför allt på när huvuddelen av pengarna för respektive sparare sattes in i fonden.
Den som till exempel genom en god löneutveckling fått huvuddelen av pengarna insatta de allra senaste åren har haft en bättre utveckling än övriga.

Mer läsning

Annons