Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Många företag klagar på offentliga upphandlingar

Allt fler företag klagar på hur offentliga upphandlingar går till.
Men klagomålen leder sällan till att företaget i slutändan får jobbet eller leveransen.

Annons
Enligt biträdande finansminister Sven-Erik Österberg riskerar de många klagomålen att bli en alltför stor belastning på domstolarna. Men han vill inte begränsa företagens rätt att klaga. I stället ska klarare och enklare regler minska antalet klagomål:
 En utredare ska se om de regler Sverige självt kan bestämma över kan göras mer lättolkade och därmed enklare att hantera både för de som handlar upp och för leverantörerna, säger Österberg till TT.
 Onödiga processer ska man väl inte tala om men det är bra om sådana kan undvikas med ett klarare regelverk.

Miljonbelopp
Enligt Österberg överklagar företagen många gånger inte upphandlingsprocessen utan i praktiken att de inte fått anbudet.
 Vi ska försöka skilja det där bättre åt, det är ett uppdrag utredaren har. Upphandlingsprocessen som sådan ska bedömas på ett annat sätt än vem som får upphandlingen. I dag blir det ofta en mix av de frågorna, säger Österberg.
Stat, kommun och offentliga bolag handlar varje år upp varor och tjänster för flera hundra miljoner kronor. Antalet upphandlingsbeslut uppgår till ett par hundra tusen varje år.
Enligt uppgifter från Nämnden för offentlig upphandling fick landets länsrätter förra året in drygt 1 120 klagomål på upphandlingar, en ökning med drygt 250 klagomål jämfört med 2003.
Nästa instans, kammarrätterna, fick förra året in närmare 320 sådana klagomål mot 200 året före.

Avvisade klagomål
De flesta företag klagar dock förgäves. Uppskattningsvis ett mål av fem går det klagande företagets väg. Många klagomål avvisas redan på den grunden att det finns ett färdigt avtal.
Att en upphandling enligt länsrätten ska rättas till eller göras om innebär inte att det klagande företaget också vinner upphandlingen. Uppföljningar som gjorts inom företaget Allego med tidningen Anbudsjournalen visar att få företag som klagat fått jobbet.
Uppföljningarna visar också att länsrätternas bedömningar förefaller spreta. Förra året varierade andelen beslut där upphandlingar skulle göras om eller rättas till från knappt 10 procent för länsrätten i Uppsala till närmare 50 procent för länsrätten i Örebro län.

Mer läsning

Annons