Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Miljövården hotar tusentals skogsjobb

Tusentals jobb inom skogsnäringen hotas.
Det blir följden av åtgärder och förslag för att minska utsläppen och skydda naturområden, menar landshövding Gerhard Larsson.

Annons
Han pekar på tre områden: Energiskatterna som infördes vid årsskriftet, förslaget om kilometerskatt och målet att skydda 400 000 hektar produktiv skogsmark.
Alla tre är vällovliga idéer. Visst ska vi minska utsläppen från industri och transporter som påverkar vårt klimat och visst ska vi bevara unika skogsområden. Men tillsammans får åtgärderna stora konsekvenser för skogsnäringen. Här måste staten ta ett helhetsgrepp, säger Gerhard Larsson.
Skogen står för tolv procent av landets varuexport. Men nu riskerar branschen att tappa konkurrenskraft, menar landshövdingen. Därmed kan också investeringar, som Ortvikens nya pappersmaskin, vara i fara.
Klart är i alla fall att marginalerna minskar. Och den investeringen är oerhört viktig för vårt län, understryker Gerhard Larsson.
Han och länsstyrelsen i Västernorrland har bildat en samarbetsgrupp där Skogsvårdstyrelsen, skogsbruket och miljöexperter sitter med.
Vi är ganska ensamma i landet om ha en sådan grupp, säger landshövdingen.
Han tror också att Västernorrland är det enda län som gjort en konsekvensanalys av vad skyddet av skogsmark skulle innebära.
Före semestern bestämde nämligen Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen att 400 000 hektar skogsmark ska bevaras. För Västernorrlandes del innebär det 20 000 hektar.
Varje år under de närmaste 30 åren skulle länet tappa 150 000 kubikmeter i avverkning, säger Gerhard Larsson.
Totalt för hela landet skulle den minskade avverkningen motsvara 3 000 jobb.
Gerhard Larsson tycker att förslaget är olyckligt för Västernorrland.
Man har lagt en likadan mall över hela landet, utan hänsyn till att exempelvis vårt län har ett ovanligt stort avverkningsbehov. Även vi ska förstås bevara den biologiska mångfalden och unika naturområden. Men om motsvarande biologiska mångfald finns på andra håll, så kanske man kan bevara skogen där i stället.
Vad gäller de höjda energi- och klimatskatterna så pekar landshövdingen på den analys som Institutet för tillväxtpolitiska studier, ITPS, i Östersund gjort.
För pappers- och massaindustrin innebär skattehöjningen en ökad kostnad från 0,8 till 3,8 procent av förädlingsvärdet. Det handlar alltså om väldigt mycket pengar, säger Gerhard Larsson.
Lägg därtill elpriset höjts kraftigt sedan handeln med utsläppsrätter drog igång.
Den tredje delen gäller utredningen \"Skatt på väg\", som föreslagit en kilometerskatt och ändrade diesel- och fordonsskatter. Enligt Skogsforsk skulle det kosta skogsbranschen 1,8 miljarder kronor per år. 30 procent av råvaran skulle ligga så långt från industrin att den skulle bli olönsam att avverka.
Men utredningen har fått mycket kritik och det är långt ifrån säkert att förslagen genomförs.
Ja, då skulle åtminstone konsekvenserna för skogsnäringen mildras något, säger Gerhard Larsson.

Mer läsning

Annons