Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nöjda skogsägare i Norrland

/
  • Lennart Broman, Föreningssparbanken, och Ingemar Olofsson, LRF Konsult, hade rest till Callans Trä i Erikslund för att presentera årets Skogsbarometer.

De norrländska skogsägarna är mest nöjda i landet med lönsamheten. 44 procent tycker att lönsamheten är god eller tillfredsställande, visar Skogsbarometern 2005. För skogsägare i Götaland, som drabbades hårt av stormen Gudrun, var den siffran 23 procent.

Annons
I går presenterade Föreningssparbanken och LRF Konsult Skogsbarometern 2005, en årlig rapport om det ekonomiska läget i de svenska familjeskogsbruken. Rapporten bygger på intervjuer med 649 skogsägare. I vårt område presenterades rapporten på Callans Trä i Erikslund.
Stormen Gudrun, som slog hårt mot södra Sverige i januari, får stort utrymme i rapporten. Cirka 75 procent av skogsägarna i Götaland drabbades av stormens framfart. Men även en fjärdedel av skogsägarna i andra delar av landet uppger att de har påverkats av Gudrun. En uppfattning som framförs är att virkespriset påverkats negativt. En del har också haft svårt att få fram avverkningsmaskiner. Många skogsägare uttrycker också oro över att stormskador ska bli vanligare i framtiden.
Men Gudruns påverkan på virkespriserna har varit små.
Här har inte priserna påverkats alls, hävdar Göran Olsson, råvaruansvarig på Callans Trä.
Trots viss oro för framtida stormskador ser skogsägarna ljust på framtiden. De är dock pessimistiska när det gäller utvecklingen av virkespriset för innevarande år. Men på tre års sikt tror många att virkespriserna kommer att stiga. En fjärdedel tror också på ökad lönsamhet under samma tid.
Skogsägarnas vilja att avverka är för tillfället inte särskilt stor. Faktum är att den inte har varit så låg sedan 1996.
Till det finns två viktiga förklaringar.
Till viss del beror det på Gudrun. Många avvaktar för att se vart priserna tar vägen, säger Göran Olsson.
En annan viktig förklaring tror han är att många skogsägare planerar för en generationsväxling. Rapporten visar att 67 procent av skogsägarna är över 51 år. Förmodligen kommer de förändringar av arvs- och gåvoskatten som genomförts påskynda denna process.
Många planerar för detta och jag tror att avverkningen kommer att öka framöver. Men jag är inte lika säker på att priserna gör det, eftersom det kommer att finnas ett större utbud, säger Göran Olsson.
Skogsbarometern visar även att priserna på skogsfastigheter fortsätter att öka. På tio år har genomsnittspriset stigit från 166 kronor per skogskubikmeter till 234 kronor. I Norrland låg snittpriset under första halvåret i år på 180 kronor per skogskubikmeter.
Trots stora prisstegringar på senare år tror de flesta skogsägare på fortsatt ökade priser på skogsfastigheter, säger Lennart Broman, Lantbruksansvarig på Föreningssparbanken.

Mer läsning

Annons