Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ökad hotbild mot anställda

/

Anställda på försäkringskassan i Västernorrland känner sig hotade på arbetet. Antalet anmälda fall har ökat de senaste fem åren. Samtidigt är mörkertalet stort. – Många vågar inte anmäla hot för att de är rädda för att bli utsatta för något, säger Lena Brunsell, chef på försäkringskassan i Västernorrland.

Annons
Hotbilden förvärras på försäkringskassan i Västernorrlands län. Nästan var tredje anställd känner sig hotad under arbetet. Det har framkommit i en färsk enkätundersökning som Sundsvalls Tidning låtit göra.
Undersökningen omfattade samtliga sju försäkringskassor i länet. Enkätsvaren visar att fyra av tio handläggare med kundkontakt på kontoren i Sollefteå, Ånge, Timrå, Härnösand, Kramfors och Örnsköldsvik har blivit utsatta för hot och/eller har känt av en hotfull stämning. När Sundsvallskontoret inkluderas i siffrorna blir resultatet att nästan var tredje har känt sig hotad.
Ändå får man räkna med att mörkertalet är stort och de anmälda fallen är få.
Är det ett hot ska man alltid anmäla det internt. Men det är få som vill anmäla, för många vågar inte, säger Lena Brunsell, chef på försäkringskassan i Sundsvall. Men tillägger:
Samtidigt måste man räkna med att incidenter händer.
På försäkringskassan kan de anställda göra en anmälan om att de blivit hotade till deras chef en så kallad internanmälan. Dessa anmälningar visar på en konstant ökning bland kontoren i länet. Antalet anmälningar har ökat från noll stycken 1999 till åtta stycken anmälningar under fjolåret i Västernorrland. Och bara hittills i år uppgår de anmälda hoten till fyra stycken.
Försäkringskassan har generella säkerhetsrutiner och handlingsplaner som ska följas i arbetet för att skydda de anställda. Men Lena Brunsell medger att de är dåliga på att informera om dem. Trots att genomgången av säkerhetsrutinerna ska ske kontinuerligt, så görs det inte.
Händer inget så faller säkerhetsrutinerna i glömska, och om det händer något så tas de fram och dammas av, säger hon.
Trots den tydliga ökningen av antalet hot och den förvärrade situationen för de anställda tycker inte Sundsvallschefen Lena Brunsell att det är något som man behöver prata om regelbundet.
Man kan ibland undra om vi inte börjar bli lite paranoida. Att vi kanske framkallar hot om man pratar mycket om det, säger hon.


Kontor Antalet svar Upplevt hot och/eller hotfull stämning
Härnösand 72
Kramfors 156
Sollefteå 82
Sundsvall 6514
Timrå 71
Ånge 43
Örnsköldsvik 96
Totalt 115 34

Fotnot: Enkätundersökningen riktade sig till handläggare med kundkontakt och de som sitter i kundtjänst på försäkringskassan i Västernorrlands län. Deltagarna valdes slumpmässigt ut efter deras arbetsuppgifter bland de cirka 380 handläggarna.

Mer läsning

Annons