Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet i november

Sysselsättningen ökar nu starkt enligt den senaste Arbetskraftsundersökningen från SCB.
Men både AMS och Konjunkturinstitutet varnar för att dra för stora växlar på ökningen.

Annons
Enligt SCB var antalet sysselsatta i november drygt 4 300 000, en ökning med drygt 100 000 personer eller närmare 2,5 procent jämfört med samma månad förra året. Den öppna arbetslösheten var i november 5,0 procent mot 5,3 procent ett år tidigare.
Såväl politiker som ekonomiska bedömare har länge väntat på att den goda tillväxten ska dra med sig även sysselsättningen rejält uppåt. Hittills har det i stort sett låtit vänta på sig och arbetslösheten har därför stannat kvar på relativt höga nivåer. Men nu pekar SCB:s senaste siffror på att det kan ha börjat lossna.

Omläggning
SCB siffror påverkas dock av en omläggning av statistiken som gjordes tidigare i år. Även om SCB försökt korrigera för omläggningen är siffrorna mer svårtolkade än tidigare när man gör jämförelser över tiden.
AMS generaldirektör Bo Bylund är inte förvånad över de positiva siffrorna från SCB men överraskad över kraften och storleken på den sysselsättningsuppgången. Siffrorna bör dock tolkas med viss försiktighet, påpekar han:
 Det finns siffror i deras statistik, till exempel antalet arbetade timmar, som inte visar någon motsvarande uppgång, vilket gör materialet lite svårtolkat, säger Bylund.
AMS har i sin prognos för 2006 tidigare visat på att arbetslösheten ska sjunka och sysselsättningen öka under nästa år.

Byggsektorn
Framförallt är det inom traditionellt manliga branscher som bygg och privata tjänster som AMS ser en uppgång.
 Vi räknar med en arbetslöshet kring 4,9 procent. Vilket är helt i linje med vad SCB-statistiken visar, säger Bo Bylund.
Ingemar Hansson, generaldirektör på statliga Konjunkturinstitutet, tror att uppgången i sysselsättningen med över 100 000 personer är en överskattning.
 Men icke desto mindre är siffran så hög att den verkliga förbättringen är åtminstone hälften, kanske mer, säger Hansson.
 Den starkare utvecklingen stöds också av väldigt mycket annan statistik, lediga platser, varsel och även företagsenkäter. Många indikatorer tyder på att arbetsmarknaden förbättras.

Mer läsning

Annons