Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ökade utsläpp från karbidfabriken i Stockvik i fjol

Utsläppen av kalk- och kolstoft vid Akzo Nobels karbidfabrik i Stockvik ökade kraftigt i fjol. Orsaken var brand i ett elektrofilter i september som ledde till att gasen fick facklas under de två månader det tog att åtgärda filtret.

Annons
Elektrofiltret avskiljer partiklarna innan gasen bränns. Nu fick vi bränna med partiklarna kvar, därför ökade utsläppen, förklarar Göran Ekmarker, miljöchef på Stockviksverken.
Enligt företaget var det problem med att få fram reservdelar som ledde till att det tog två månader att åtgärda felet.
Men trots att karbidfabriken i fjol släppte ut 468 ton kalk- och kolstoft, nära 180 ton mer än 2003, klarade sig företaget från att överskrida det tillåtna gränsvärdet på 500 ton per år. Det visar Sundvall kommuns Livsmiljöbokslut för 2004. Däremot överskreds riktvärdet som är 400 ton per år.
Precis som de är skyldiga meddelade de oss att riktvärdet överskridits och vilka åtgärder de vidtagit, säger Svante Ernberg, på Länsstyrelsen.
Men någon större miljöpåverkan tror han inte de ökade utsläppet har haft.
Det har givetvis blivit fler partiklar i luften. Beroende på vindar så kan antalet partiklar ha ökat i Sundsvall och vi vet att kalk inte är bra att andas in.
Om gränsvärdet överskridits skulle ärendet ha hamnat på polis och åklagares bord. Det gjorde två andra händelser vid Stockviksverken i fjol. Den 9 juni läckte 500 liter järnkloridsulfatlösning, som används vid rening av processavloppsvatten, ut i havet. En månad senare, den 2 juli, upptäcktes att 200 liter tranformatorolja från en kylare till kylvatten även det läckt ut i havet. Händelserna åtalsanmäldes av Länsstyrelsen, men någon förundersökning är inte klar.
Under 2005 kommer Akzo Nobel att ta itu med gamla miljösynder från 1960-talet, då saneringen av den kvicksilverförorenade mark som finns på industriområdet kommer att inledas.
Koncernledningen har gett oss tre miljoner euro för detta arbete, vilket är glädjande, säger miljöchefen Göran Ekmarker.
Före sommaren ska de ha fått in offerter från flera saneringsfirmor och under hösten hoppas miljöchefen att arbete har kommit igång. Om så sker kan saneringen vara klar i början av nästa år.
I ett av de två förorenade områdena kommer sedan ett nytt reningsverk att byggas.


Så mycket släppte fabrikerna ut i Sundsvall 2004
Utsläpp till luften från Kubal:
Stoft: 254 ton
Tjärämnen: 15,4 ton
Svaveldioxid: 229,4 ton
Fluorider: 68,5 ton
Till vatten:
Fluorider. 355 ton
Suspenderande ämnen (fasta partiklar som inte löses i vatten): 265 ton
Tjärämnen: 7,7 ton

Utsläpp till luften från Akzo Nobel, Stockviksverken:
Stoft: 477 ton
Svaveloxid: 134,4 ton
Till vatten:
Kväve: 122 ton
COD (syreförbrukande ämnen): 285 ton

Utsläpp till luften från SCA, Ortviken:
Kväveoxid: 234 ton
Till vatten:
COD (syreförbrukande ämnen): 2 774 ton
Fosfor: 2,6 ton.
Källa: Sundsvall kommuns Livsmiljöbokslut

Fakta: Utsläppens hälsoeffekter
Svaveldioxid: Tidigare en betydande luftförorening och en vanlig orsak till luftvägssjukdomar. Utsläppen har minskat drastiskt sedan 1960-talet.
Kväveoxid: Påverkar lungfunktionen och ökar risken för luftvägsinfektioner. Astmatiker är särskilt känsliga.
PAH, polycykliska aromatisk kolväten: Cancer orsakad av dessa ämnen eller flyktiga organiska ämnen som bensen är luftföroreningarnas allvarligaste effekter. Halterna av ämnena är dock så måttliga i svenska tätorter att de sannolikt ger upphov till relativt få cancerfall.
Partiklar och ozon: Halterna bedöms fortfarande vara så höga att de vållar för tidig död för mer än tusen personer i Sverige varje år.
Källa: Naturvårdsverket.

Mer läsning

Annons