Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Segregerad arbetsmarknad ger sjukskrivna invandrare

Invandrare är sjukskrivna och förtidspensionerade i betydligt högre grad än de som fötts i Sverige.
Diskriminering på arbetsmarknaden är en viktig förklaring, enligt Försäkringskassan.

Annons
Liksom när Brottsförebyggande rådet studerat risken att misstänkas för brott tycks invandrare från Mellanöstern och Nordafrika förfördelade även i de sociala trygghetssystemen. Enligt en temastudie i årets upplaga av Socialförsäkringsboken är invandrare från just de här länderna och Turkiet sjukskrivna i 75 procent högre utsträckning än den normbildande gruppen svenskfödda med svenskfödda föräldrar.

Diskriminering
Invandrare födda i de länderna (2,5 procent av landets befolkning) hamnar sämst till i många av studiens tabeller. De förvärvsarbetar minst, 43 procent mot 78 procent för "svensknormen". De har lägst andel sjukpenningsberättigade, och har en av de största grupperna förtidspensionerade.
Det är inte rimligt att skillnaderna är så stora, argumenterar Curt Malmborg, generaldirektör för Försäkringskassan som gjort studien. Han pekar ut diskriminering på arbetsmarknaden som en viktig förklaring.
Utrikes födda generellt arbetar i sämre miljö och har andra yrken än infödda, och diskrimineringen kan leda till att de inte satsar på nya jobb eftersom de riskerar att väljas bort.
Samtidigt konstateras att sjukskrivna födda utanför Norden själva anstränger sig mer för att återgå till arbete än inrikes födda, något Försäkringskassan vill stötta.

En klassfråga
Arbetsmarknadsminister Hans Karlsson hävdar bestämt att vare sig ursprung eller kultur har något med situationen att göra.
 Det är en klassfråga. Har man en svag ställning i samhället och arbetslivet och har små möjligheter att ta sig ur situationen ökar risken att hamna i kriminalitet och få dåliga jobb som gör att man i högre grad blir sjukskriven, säger Karlsson.
Risken med den här sortens studier är att "fokus hamnar på fel fråga" säger han.
Det tycker också Stefan Fölster, chefekonom på arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv.
 Det finns grupper av svenskar som också har mycket högre sjukfrånvaro. Strömsundsbor till exempel. Det stora problemet är att det finns för få jobb, säger han om Försäkringskassans studie.

Systemfel
I ett bredare perspektiv är Fölster orolig över den "kampanj" mot invandrare som han tycker förts på senare tid. Han drar paralleller mellan Göran Perssons tal om social turism, Byggnads kamp mot ett lettiskt byggföretag i Vaxholm och Brå-rapporten.
 Problemen beror på våra egna systemfel, säger Fölster.

Mer läsning

Annons