Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Unga i otakt med arbetsmarknaden

/

Ung, arbetslös och föräldrar som saknar kontakter - då är chansen att få jobb mycket liten. Mellan 60 och 85 procent av alla jobbtillsättningar sker via sociala kontakter och informell rekrytering.

Annons
Det framgår av en rapport från Ungdomsstyrelsen om ungas etablering och väg in på arbetsmarknaden.
I januari i år var 14 procent av åldersgruppen 16-24 år arbetslösa. År 1990 hade tre fjärdedelar av alla 20-åringar sysselsättning. Tio år senare är det först vid 26 års ålder som en lika stor andel av ungdomsgruppen är sysselsatt. Och ekonomin för de unga har blivit allt sämre. Det sociala nätverket, föräldrar och vänner, spelar en allt större roll för de ungas ekonomi.
De unga hamnar också ofta i kläm när kommuner och arbetsförmedlingarna ska dela på ansvaret för unga arbetslösa. Bristande samverkan gör att de får vänta länge på åtgärder och i förlängningen också på att få jobb. Arbetsförmedlingens insatser är ofta styrda av kortsiktiga mål snarare än de ungas behov och verklighet.

Regler försvårar
Regler kring till exempel sjukpenning och socialbidrag kan leda till att unga väljer att inte ta extrajobbb. Familjer som har socialbidrag riskerar att förlora det om en ungdom i familjen tar ett sommarjobb. Också arbetslöshetsförsäkringen är dåligt integrerad med studenters behov, konstaterar Ungdomsstyrelsen.
Hårda krav på återbetalning av studiestöd kan snabbt resultera i betalningsanmärkningar och andra problem för dem som inte klarar av det.

Skolproblem
Skolan, som ska förbereda ungdomarna för vuxenliv och arbete, har en alltför svag koppling till arbetslivet, konstaterar Ungdomsstyrelsen. Bristen på praktikplatser är förödande eftersom praktiken ofta leder till framtida jobb.
Det näst största programmet på gymnasiet är i dag det individuella programmet som är till för unga som inte har behörighet till gymnasiet efter grundskolan. Hela 14 procent av eleverna går där.
Antalet elever i särskolan har ökat med en tredjedel under 2000-talet, en ökning som vida överstiger befolkningsökningen i åldersgruppen, konstaterar Ungdomsstyrelsen. Och många av dem kommer aldrig in på arbetsmarknaden.

Mer läsning

Annons