Annons
Vidare till st.nu
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

En bra arbetsmiljö gynnar både chefer och anställda

Fackligt

Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning idag. Samtidigt visar Unionens arbetsmiljöbarometer att den psykosociala arbetsmiljön är sämre än någonsin. Det är tydligt att det allt mer hektiska arbetslivet sätter sina spår.

Unionen undersöker varje år hur det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs och utvecklas. Under 10 år har vi följt utvecklingen och trenden sedan 2013 är nedgående.

• För tjänstemän är den psykosociala arbetsmiljön sämre än den fysiska.

• Arbetsgivarens kunskaper om psykosocial arbetsmiljö är sämre än deras kunskaper om den fysiska arbetsmiljön.

• Kvaliteten i det systematiska arbetsmiljöarbetet minskar.

• Systematiskt arbetstidsarbete verkar minska trots starka kopplingar mellan arbetstid och arbetsmiljö.

Resultatet i arbetsmiljöbarometern visar också att det är stress- och arbetsbelastning som är den viktigaste frågan att åtgärda. Stressen och pressen ökar när arbete kan ske var som helst och när som helst i och med dagens teknikutveckling. Oavsett var arbetet utförs så är det dock alltid arbetsgivaren som ansvarar för arbetsmiljön. Det gäller både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön.

Unionen vill se och kommer att jobba för att fler arbetsplatser omfattas av ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Vidare anser Unionen att arbetsmiljöarbetet på en arbetsplats ska göras tillsammans, dvs. arbetsgivare och medarbetare ska vara delaktiga.

Den 31 mars 2016 träder den nya Arbetsmiljöföreskriften ikraft. Föreskriften ställer ett tydligare krav på att alla i arbetsledande ställning ska ha kunskap och rätt förutsättningar för att kunna förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling. Unionens förtroendevalda har pekat på problemet att arbetsgivare inte alltid har kunskap om hur man bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete och hur långt ansvaret som arbetsgivare sträcker sig. Det gör att vi ser den nya arbetsmiljöföreskriften som ett steg i rätt riktning.

Ett bra förebyggande arbetsmiljöarbete gör inte bara att ohälsa och arbetsskador minskar, det betyder också en ekonomisk vinst för företaget eftersom friskare personal presterar bättre samtidigt som kostnaderna för arbetsgivaren i samband med ohälsa minskar. Vid ohälsa är det arbetsgivaren som är ansvarig för rehabilitering och arbetsanpassning.

Bristande arbetsmiljöarbete och en dålig arbetsmiljö är en vanlig kombination. Vi behöver alla ta krafttag för att vända den negativa trenden. En god arbetsmiljö ska vara en självklarhet.

Läs fler insändare här:

Ingrid Nordstrand

Regionchef, Unionen Mellannorrland

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel