Annons
Vidare till st.nu
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

En lag mot trakasserier i arbetslivet kan bli verklighet

Förra våren presenterade fackförbundet Vision ett lagförslag mot trakasserier i arbetslivet. Därför blir jag oerhört glad när jag i en debattartikel i Sundsvalls Tidning nyligen, läser att det är fler som jobbar för att en lag ska bli verklighet. Luckan i svensk lagstiftning som gör att anställda kan frysas ut, systematiskt mobbas av kollegor, chef eller underställd personal, utan att någon ställs till svars – den luckan måste täppas till.

Precis som Agneta Oreheim och Linda Mathiasson skriver i sin artikel i ST den 13 januari är det varje år fler människor som dör till följd av trakasserier i arbetslivet än i trafikolyckor. Var tionde anställd, medarbetare som chef, uppger att de har blivit mobbade på jobbet enligt en undersökning från Arbetsmiljöverket. Därför är jag mycket nöjd med att några av våra riksdagspartier, efter att ha läst Visions förslag, skrivit motioner med krav på lagstiftning. Under det kommande året kommer motionerna att behandlas i riksdagen.

Visions lagförslag innebär att arbetsgivare får ett tydligare ansvar att ta tag i situationer när någon blir trakasserad på arbetsplatsen. Begreppet trakasserier innefattar fysiskt, verbalt eller annat uppträdande som orsakar någon skada eller obehag och kränker dennes värdighet. Uppträdanden som för omgivningen kan framstå som isolerade och harmlösa kan övergå till att bli trakasserande när de upprepas, och då den som blir utsatt klargör att beteendet är kränkande.

Om arbetsgivaren får kännedom om att en arbetstagare anser sig ha blivit utsatt för trakasserier har arbetsgivaren enligt lagförslaget en skyldighet att utreda omständigheterna kring trakasserierna och i förekommande fall vidta åtgärder. Om en arbetsgivare trakasserar en anställd eller inte utreder trakasserier som arbetsgivaren får kännedom om, blir arbetsgivaren skyldig att utge skadestånd till den drabbade. Precis som annan arbetsrättslig lagstiftning skulle både enskilda och fackförbund ha möjlighet att driva ärenden med denna lag som grund. I dag finns sådana regler på diskrimineringsområdet och i skollagen. Vision vill att de reglerna ska gälla generellt även i arbetslivet

I dag saknas en lagstiftning som skyddar arbetstagare som utsätts för mobbning. Bristen på rättsliga verktyg leder till en vanmakt hos oss som ska företräda utsatta medlemmar. För att inte tala om den vanmakt som våra medlemmar som utsatts för mobbing upplever. I Vision ser vi följderna av mobbningens framfart och det pris som den utsatte får betala i form av ohälsa, försämrad självkänsla och inte sällan en havererad privatekonomi. Men mobbning är även kostsam för samhället och arbetsgivarna i form av bland annat sjukskrivningskostnader och nedsatt produktivitet i verksamheten.

Vision har sedan länge förespråkat att ett nationellt kunskapscentrum med uppgift att stödja arbetsgivarna i deras arbete mot mobbning bör instiftas. Men det krävs också en lagstiftning som skyddar den utsatte. Det är en viktig del i att bekämpa mobbning på arbetsplatserna.

Det förebyggande arbete som krävs att arbetsgivaren ska göra enligt arbetsmiljölagens föreskrifter är oerhört viktigt. Det bästa vore såklart om ingen mobbning förekom. Men tyvärr är arbetsmiljölagen långt ifrån så slagkraftig som vi skulle kunna önska, i synnerhet för att hjälpa den enskilda individ som utsätts för mobbning. Den är en förvaltningsrättslig lag som reglerar förhållandet mellan staten och arbetsgivare, inte relationen mellan arbetsgivare och anställda. Det sistnämnda är vad arbetsrätten reglerar. I den finns i dag inget att hämta för enskilda eller för fackförbund som vill hjälpa utsatta medlemmar.

Eftersom så lite hänt trots en medvetenhet om problemet har Vision presenterat ett konkret förbättringsförslag till Sveriges lagstiftare, för att vi alla ska få ett bättre arbetsliv. Glädjande nog har några riksdagspartier nappat på vårt förslag och lagt fram motioner i riksdagen. Vi hoppas nu att dessa motioner ska leda till vi får en lagstiftning i Sverige mot mobbing och trakasserier i arbetslivet.

En lagstiftning skulle innebära att vi som fackförbund kan få ett juridiskt verktyg att driva ett ärende för den anställde som upplevt sig mobbad i arbetslivet. Den som är utsatt kan då få sin sak prövad i domstol och en möjlighet till skadestånd och viss upprättelse.

Min förhoppning är dock att den främsta effekten av en lagstiftning blir att arbetsgivarna börjar ta frågor om trakasserier i arbetslivet på allvar.

Jeanette Forss

Verksamhetschef Visions Center i Sundsvall

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel