Annons
Vidare till st.nu
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Ett omtyckt elljusspår är inte del i kommunens plan om friluftsliv i världsklass

Natur- och friluftsplanen är ett rykande färskt dokument som antogs av kommunfullmäktige i Sundsvall den 29 januari i år. Ett av flera syften med planen är att formulera en strategi för att bevara och utveckla kommunens värden utifrån natur och friluftsliv. Strategin bygger på fakta samt planeringsunderlag och ska fungera som bas till fysisk planering. För friluftslivet är det mycket välkommet att staden har formulerat sig i ett dokument som är värt att ta till sig. Kommunen har nämligen som mål att bli en friluftskommun i ”världsklass” och erbjuda en livsmiljö i ”toppklass”.

Landskapets givna förutsättningar såsom topografi, natur samt för att inte tala om stadens bostadsnära natur är samtliga viktiga och avgörande komponenter för att uppnå dessa mål. För att kunna erbjuda ett friluftsliv för alla är bostadsnära natur av yttersta vikt. Här är den antagna friluftsplanen en viktig ledstjärna eftersom den skall fungera som ett styrdokument i stadens fortsatta arbete.

För Plus-kunder: Grannarna till Katrinehill backar inte – vill stoppa de nya planerna: "Vi är beredda att överklaga"

Flera studier visar på att naturskog har ett stort positivt värde för vår fysiska och psykiska hälsa.

I protokollsutdraget från fullmäktigebeslutet framgår att parkmark, som är en del av stadens grönblåa infrastruktur, ska förvaltas med hänsyn tagen till värden för natur- och friluftsliv. Det här ställningstagandet ger upphov till ett antal frågor och reflexioner.

Har inte befintligt elljus-/skidspår med dess sträckning mellan Nacksta och Sidsjön ett viktigt värde för natur och friluftslivet?

Uppenbarligen inte i Katrinehillsprojektet fastän det är ett väl fungerande, välbesökt och mycket populärt elljus-/skidspår med stor tillgänglighet för boende i Nacksta och Sidsjö. Tydligen spelar befintliga boendens närhet här en underordnad roll.

För Plus-kunder:  Efter fräna kritiken – kommunen ändrar sig på 13 punkter om Katrinehill: "Har visat stor hänsyn"

Friluftsplanen är ett styrdokument där stadsbyggnadskontoret har suttit med i styrgruppen för projektet. Varför tillämpas då inte styrdokumentet "Natur- och friluftsplanen" i planeringen av Katrinehill?

I planeringsunderlaget för Friluftsplanen (som dock inte ingår i det politiska beslutet) finns Katrinehillsområdet med på en karta över skolskogar för grundskolor och förskolor i området!

Är den av kommunfullmäktige antagna friluftsplanen bara floskler?

Här nämns att ”skolskog” numera anses vara en resurs i undervisning inte bara för biologi, friluftsdagar utan även för matematik och språk som med fördel kan studeras utomhus. Den slutsats man drar av detta är att det tilltänkta Katrinehillsområdet inte bara har värden för natur och friluftsliv utan fungerar därutöver även som undervisningslokal för stadens skolor och förskolor.

Ej att förglömma, i remissversionens faktadel från november 2016 redovisades Katrinehill som ”tätortsnära skog med höga sociala värden”. 

Är den av kommunfullmäktige antagna friluftsplanen bara floskler?

Friluftsvän

Läs också:

Trafiken är det största problemet i Katrinehill – alla kommer inte att cykla till centrum

Katrinehill strider mot översiktsplanen på flera punkter

L: Gör rätt från start i Katrinehill – alla synpunkter måste beaktas

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel