Annons
Vidare till st.nu
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Finns behov av en satsning på forskarutbildning i polisiärt arbete

Replik på "Framtidens poliser utlovas forskning som inte existerar", ST 17 februari.

Anders Sandberg och Jörgen Lundälv har kritiserat bristen på polisforskning i Sverige och ställt tre frågor till ansvariga för grundutbildningen till polis. Då polisprogrammet är en uppdragsutbildning är det formellt sett Polismyndigheten som styr det. Som ansvariga för programmet på Södertörns högskola vill vi likafullt dela några tankar kring de tre frågorna och hur vi ser på polisutbildningens framtid.

1) Vad har utbildningsorterna gjort och vad har de för några planer för att närma sig ambitionerna att införa och upprätthålla forskarutbildning och senior forskning i polisvetenskap och tvärvetenskap?

Vi tycker det är bra att behovet av förstärkt polisforskning uppmärksammas. Det finns mycket att göra på detta fält, inom de områden som författarna nämner men också andra, exempelvis polisers professionella omdöme och polisiärt/brottsförebyggande arbete i storstadsmiljöer. Vi arbetar för att engagera seniora forskare från olika ämnen, men har också för avsikt att utlysa lektorstjänster i polisiärt arbete och anställa en gästprofessor för att forma en aktiv mångvetenskaplig forskningsmiljö i anslutning till utbildningen. Viktiga frågor för den polisforskning vi vill bygga upp är polisiärt arbete i storstadsmiljöer, mångfald (exempelvis genus, mångkultur och interkulturella relationer) samt bemötande och praktisk kunskap.

Läs också: Polisförbundet: Det behövs en nationell samling för polisyrket

2) Vad finns det för förklaringar till att forskarutbildning i polisvetenskap inte har kommit längre sedan polisprogrammet introducerades för 16 år sedan (år 2001)?

Huvudorsaken är att polisprogrammet inte formellt är en högskoleutbildning, vilket gör att de som utbildas inte kan gå vidare till forskarstudier. Vi ser behov av en nationell satsning på forskarutbildning i polisiärt arbete, men menar att det är avgörande att denna engagerar yrkeserfarna poliser och utvecklas i nära samverkan med polisprofessionen. Därför menar vi att det snabbt behöver skapas en kompletterande utbildning där redan utbildade poliser kan läsa in akademisk examen. En sådan kan gärna vara erfarenhetsbaserad utifrån mönster som prövats tidigare inom Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola.

■■ Här hittar du fler insändare och debattartiklar.

3) Vad händer om man inte når målet att realisera polisforskningen och den tvärvetenskapliga forskningen och koppla den till den etablerade men också nya polisutbildningen i landet?

I högskolans remissvar på högskoleutredningen (SOU 2016:39) har vi tryckt på att ordentliga resurser måste ges till uppbyggnad av polisforskning, liksom att denna måste utvecklas i nära samspel med polisen och polisutbildningen. Det är viktigt att binda samman forskning och utbildning. Vi ser gärna ett ökat samarbete med polisen när det gäller att utveckla och skapa resurser för denna forskning.

Läs också: Polismyndigheten Sverige, vart är vi på väg?

Våra ambitioner är alltså höga. Men mycket beror på vad som händer med regeringens planer på att göra polisprogrammet till en högskoleutbildning: Först när så blir fallet får vi förutsättningar för att verkligen binda samman utbildning och forskning och låta poliser gå vidare till forskning. Att så lite hänt inom polisforskningen beror till stor del på att polisutbildningen ännu ligger utanför högskolesystemet. Södertörns högskola är därför positiv till den föreslagna förändringen. Det är i utbytet mellan polisiär praktik och vetenskaplig forskning som nyskapande och tillämpbar kunskap kan produceras.

Nils Ekedahl

Vicerektor för utbildning vid Södertörns högskola

Anders Fjällhed

Prefekt för Polisutbildningen vid Södertörns högskola

Läs också: Lägg inte alla ägg i samma korg – ta tillbaka polisens LKC

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel