Annons
Vidare till st.nu
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Företag nekades genmäle – Sundsvalls Tidning klandras

Uttalande av Mediernas Etiknämnd dnr. 19592, exp. nr. 52/2020
Det finska företaget Optiprofi Screening OY, som utför tjänster åt Region Västernorrland, fick inte komma till tals angående kritik mot företagets betalningsalternativ. Tidningen har därmed förorsakat anmälaren en oförsvarlig publicitetsskada.

Sundsvalls Tidning publicerade 18 oktober 2019 en artikel med rubriken: Sjukhusets fakturor betalas till utlandet. Samma artikel publicerades även på tidningens webbplats med rubriken Sjukhusets fakturor betalas till utlandet – dotter trodde att mamman utsattes för bedrägeri.

Tidningen skrev att Region Västernorrland hade köpt tjänster för ögonbottenfotograferingar av ett finskt företag, Optiprofi Screening OY. Undersökningarna utfördes i en buss som stod parkerad på sjukhusets parkering. Patienterna tvingades betala till utlandet. A [namn angivet] menade att många äldre, bland annat hennes mamma hade svårt att klara av utlandsbetalningar.

” – Mamma blev upprörd för hon vet inte hur man betalar en utlandsräkning.”

A hade förgäves försökt komma i kontakt med bolaget.

” – Först trodde jag att det handlade om ett lurendrejeri. Jag misstänkte att någon lurade pensionärer i en buss på sjukhusets parkering, eftersom man inte kunde prata svenska. Vem som helst kan ju skicka ut en kallelse.”

”Självklart ingen bluff”

Annie Aspvik var tillförordnad länsverksamhetschef för ögonkliniken i Region Västernorrland. Hon bekräftade att regionen anlitat samarbetspartners för att minska vårdkön. På frågan varför inte fakturan betalades till regionen svarade hon.

” – Avtalet och dess villkor sköts av vår upphandlingsavdelning. Detaljfrågor kring fakturering och liknande är jag som verksamhetschef inte inblandad i. Vi kommer att i detta fall se över detaljerna med tanke på kritiken.”

Annie Aspvik berättade för tidningen att man begärt ett möte med företaget. I en bildtext till nätpubliceringen citerades hon ”…självklart är det här ingen bluff.”.

Uppföljande artikel

Den 6 december 2019 publicerade Sundsvalls Tidning en artikel med rubriken Nu kan ögonpatienterna betala avgiften på plats – fler lösningar på gång för att slippa utlandsbetalningar.

Ögonkliniken hade veckan före haft ett möte med det finska företaget, som lämnat ett förslag på hur problemet kunde lösas. Annie Aspvik citerades ur ett mejl hon skrivit till tidningen:

”Från allra första början fanns enbart fakturaalternativ till utländsk bank. Kortterminal ska enligt företaget finnas på plats nu och i förra veckan ordnades enligt företaget svenskt kontoalternativ så detta alternativ bör kunna erbjudas ’i skarpt läge’ inom mycket snar framtid.”

Mejlväxling mellan anmälaren och Sundsvalls Tidning

Efter den första publiceringen utväxlades sju mejl mellan anmälaren och tidningens redaktionschef. Mejlen handlade dels om frågan huruvida tidningen skulle rätta skrivningar om lurendrejeri, dels om frågan huruvida företaget hade haft alternativa betalningsmetoder på plats på ett tidigt stadium.

Anmälaren: Vi har inte fått ge vår åsikt

Publiceringen från den 18 oktober 2019 anmäldes av Optiprofi Screening OY. Företaget framförde att det inte fått ge sin åsikt i ärendet. Flera felaktigheter hade funnits i artikeln: Patienter tvingades inte att betala till utlandet, de kunde betala i mobil bankterminal eller med faktura till SEB:s kontor i Sundsvall.

Företaget krävde att tidningen publicerade ett genmäle, som företaget skulle skriva. Detta skulle inte tidningen få modifiera eller på annat sätt korrigera.

Tidningen: Båda sidor har fått komma till tals

Tidningen svarade genom sin utgivare att den hade haft kontakt med fler personer som råkat ut för samma sak som A:s mamma. Länsverksamhetschefen hade kommenterat situationen.

Efter publiceringen hade tidningen sökt länsverksamhetschefen för en uppdatering av betalningsförfarandet. Det hade lyckats först i vecka 49.

Enligt utgivaren hade båda sidor fått komma till tals i och med att länsverksamhetschefen fått svara på frågorna. Då patienten hade gått till sitt lokala sjukhus för undersökningen var det regionen som var motpart.

Anmälarens kommentar

Anmälaren förde fram att det var fel att man tvingat patienter att betala till Finland. Man hade fyra olika betalningsalternativ och accepterade även kontanter.

Tidningen hade brustit genom att inte kontakta företaget för en kommentar. Regionen och länsverksamhetschefen hade inget att göra med faktureringen. Företaget fortsatte därför att kräva att få skriva ett genmäle Artikeln hade skadat företaget såväl inför framtida uppdragsgivare som inför patienter.

MO: Korrekta uppgifter om betalning

Hur sjukvården organiserar sig och hur den tar betalt av allmänheteten är frågor av allmänintresse. Det finns därför inget att invända mot Sundsvalls Tidnings publicering.

Bedömningen av de uppgifter tidningen publicerat om betalningsmodellen ska utgå från hur situationen såg ut vid publiceringstillfället. Här finns det inte skäl att anta annat än att A:s mamma fått en faktura som skulle betalas till Finland och att det inte erbjudits någon alternativ betalningsmetod.

Såväl av publiceringen som av yttrandena från båda parter framgår att Optiprofi Screening OY haft detta som rutin, något som både lett till att bolaget fått vägleda patienter i hur betalningen skulle genomföras – och anmälningar till Patientnämnden-Etiska nämnden.

Av detta är det rimligt att dra slutsatsen att uppgiften om betalning till utlandet är korrekt i artikeln den 18 oktober.

Oklarheter om tidpunkt

Det är också ostridigt att företaget infört andra betalningsmetoder. Det råder emellertid oklarhet om när det har skett. Av mejlväxlingen framgår att anmälaren i tre olika mejl informerade tidningen om att det fanns olika vägar att betala och bad om en rättelse.

När det gäller anmälningar från juridiska personer prövas dessa endast utifrån rätten till rättelse eller genmäle, det vill säga uppföljande publiceringar.

I det här fallet har det gått lång tid – sju veckor – mellan den anmälda artikeln och uppföljningen som berättar om de nya betalningsalternativen Mejlväxlingen, med krav på rättelse, skedde i perioden mellan publiceringarna. Då fanns det gott om tid för tidningen att utreda hur det faktiskt låg till och möjligen göra en uppföljning, publicera en rättelse eller erbjuda ett genmäle.

Konsekvent nekat genmäle

Tidningen menar att den ansvariga parten fått komma till tals genom att länsverksamhetschefen är intervjuad. Av fakturan framgår det emellertid att betalningen inte skulle gå till regionen utan till Optiprofi Screening OY. Därmed hade det varit rimligt att tidningen ställt frågan om betalningsalternativ till företaget, inte enbart till regionen. Det kunde ha skett antingen i ursprungspubliceringen den 18 oktober eller en uppföljande publicering i anslutning till den.

Så har inte skett. Tidningen har namngivit företaget, men konsekvent undvikit att låta det gå i svaromål, fast anmälaren framfört önskemål om både rättelse och genmäle.

Trots att sakuppgifterna i ursprungsartikeln av yttrandena i ärendet framstår som korrekta, har tidningen brutit mot god publicistisk sed genom att inte låta det kritiserade företaget få yttra sig i en uppföljande publicering.

Mediernas Etiknämnd klandrar tidningen

Mediernas Etiknämnd delar MO:s bedömning och finner att anmälaren har orsakats en oförsvarlig publicitetsskada. Tidningen klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Detta är en förkortad version av nämndens beslut. Beslutet i sin helhet kommer att finnas tillgängligt på Allmänhetens Medieombudsmans/Mediernas Etiknämnds hemsida www.medieombudsmannen.se.

Fotnot: Pressens Opinionsnämnd och Allmänhetens Pressombudsman ombildades den 1 januari 2020 till Mediernas Etiknämnd och Allmänhetens Medieombudsman.