Annons
Vidare till st.nu
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Gabriel Ehrling: Därför avskyr gräsrötterna i Dalarna SD:s intrigerande partiledning

"Inbördeskriget" i SD Dalarna har blivit en riksangelägenhet. Ändå återstår många frågor kring maktstriden mellan oppositionslandstingsrådet Jenny Nordahl och nu uteslutna tidigare distriktsordföranden Madelene Vestin. Efter en inledande krönika redogör DT:s vikarierande politiske redaktör Gabriel Ehrling för dokumenten som avslöjar ett parti präglat av misstänksamhet, hot om repressalier och sektliknande auktoritetsdyrkan.

KRÖNIKA: Intrig för intrig – så ruttnar Sverigedemokraterna

I en serie i fem delar diskuterade ledarredaktionen i våras kritiken och granskningen av SD. Budskapet var att slappa och svepande omdömen är kontraproduktiva.

Det saknas inte exempel på när SD-politiker avslöjar rasistiska åsikter – men ingen människa ska lättvindigt kallas rasist. Inte heller ska ett parti beskrivas som "odemokratiskt" utan att det backas upp ordentligt.

Som konstaterades i serien är överorden onödiga. SD är ett nationalistiskt och protektionistiskt parti och den nya inblick i partiets inre liv som presenteras här är rent ut sagt deprimerande. I alla partier kan man ibland himla med ögonen över paragrafryttare och nitiska kassörer. Men i SD är tystnadskulturen och vördnaden för ledningen uppenbarligen viktigare än vad som är rätt och fel. Så fungerar bara sekter.

LÄS ÄVEN:

Ledarredaktionens serie "SD 2017"

Redan när det blev känt att distriktsordförande Madelene Vestin uteslutits ur SD konstaterade ledarredaktionen att ärendet väcker frågor. Denna genomgång visar att partiledningen varit djupt insyltad och fastlägger en tydlig koppling mellan försöken att utesluta Vestin och att hon ifrågasatt slarv och misstänkta oegentligheter.

Berättelsen förstärker bilden i Kalla faktas uppmärksammade reportage (25/9), där riksdagsledamot Hanna Wigh (SD) berättade att hon ska ha utsatts för sexuella trakasserier och övergrepp. Systematiskt tystas missförhållanden ned.

LÄS ÄVEN:

Gabriel Ehrling: Ännu en SD-topp utesluten – frågan är bara varför

Gemensamt för de uteslutningsärenden tidningen bevakat de senaste åren är att partiledningen alltid vill få det att framstå som isolerade händelser: att några rötägg inte säger något om partiet och att man agerar ansvarsfullt som 'håller rent'. Men uteslutningsprocesserna säger i sig mycket om SD.

När Vestin bevisade att bidragsredovisningen till landstinget var felaktig så pressades hon att "släppa frågan". När hon vägrade lyda så hamnade hon själv under lupp och fick explicita hot om repressalier om hon vände sig till pressen.

SD-politiker i Dalarna kallar nu själva den Kafkaartade processen mot Vestin för "nordkoreansk". Och att döma av de dokument, styrelseprotokoll, granskningsrapporter och interna mejl som ledarredaktionen tagit del av så har anklagelserna mot Vestin huvudsakligen varit trams med enda syfte att trycka till en meningsmotståndare.

Jenny Nordahls förtalsanklagelser mot Madelene Vestin har aldrig backats upp och hon har själv haft mycket att vinna på att avleda uppmärksamheten från de felaktigheter som uppmärksammats internt. Ska Nordahl kunna vara kvar som oppositionsråd i landstinget är det dags att lägga korten på bordet.

Inte minst bör SD:s medlemmar i Dalarna öppna ett fönster och vädra. För det här luktar riktigt illa.

Nedan följer ledarredaktionens redogörelse för turerna kring SD Dalarna och uteslutningen av distriktsordförande Madelene Vestin.

***

GENOMGÅNG: Stadgebrott, felaktiga bidragsredovisningar, mörkade fel i bokföringen och explicita hot om repressalier

Tidningen berättade nyligen att Madelene Vestin, tidigare SD-ordförande i Dalarna, polisanmält sin företrädare Jenny Nordahl för förtal. Nordahl menar i sin tur att det är Vestin som anklagat henne för att ha förskingrat en miljon kronor.

Det är en invecklad historia och åklagaren kom snabbt fram till att ärendet inte faller inom ramen för allmänt åtal. Vestin har sagt att hon kommer ta saken vidare med en stämningsansökan.

LÄS ÄVEN (+):

Utesluten SD-topp polisanmälde oppositionsråd - förundersökning inleds inte

Jenny Nordahl tillbakavisar alla anklagelser om förtal

Madelene Vestin planerar gå vidare med eget enskilt åtal

Det är förstås också en stor sak i sig att två partitoppar riktar sådana anklagelser mot varandra. Men mest intressant är hur och varför Vestin fråntogs sitt ordförandeskap och uteslöts som medlem.

I de tidigare fall då SD uteslutit politiker i Dalarna (det har inte saknats exempel...) så har skälet i regel varit uppenbart. Man har sagt grovt rasistiska saker. Man har lierat sig med eller tagit ställning för nazistiska organisationer. Man har varit en del av det högerextrema ungdomsförbundet som rensades ut 2015.

LÄS ÄVEN:

"SD Dalarna släppte fram nazism, kvinnohat och extremism – uteslutningarna har varit många"

Madelene Vestin fick förvisso en varning av partidistriktet 2014 efter att hon delat en rasistisk bild på Facebook. Sedan har det tyckts lugnt, men under ytan har en politisk strid rasat. Det handlar om två falanger, felaktiga bidragsredovisningar och en partilednings kamp för kontrollen över ett av sina distrikt. Men konflikten mellan Madelene Vestin och Jenny Nordahl börjar i något så oskyldigt och oväntat som en omorganisation.

Våren 2015 delas SD-distriktet Dalarna/Västmanland i två. Framgångarna i riksdagsvalet året innan har slagit igenom också i kommuner och landsting. Även i befolkningsmässigt små län som Dalarna uppgår det årliga partistödet till miljonbelopp. Distriktsdelningen fortskrider utan att konflikter når offentlighetens ljus.

Ett knappt år senare, 5 januari 2016, får daladistriktets ordförande Jenny Nordahl ett brev från en tjänsteman på landstinget. Det är även ställt till Ann-Cathrin Löfwenhamn, politisk sekreterare åt landstingsgruppen och vid tillfället också kassör i partidistriktet.

Det är dags att redovisa landstingsbidragen för 2015. Om detta inte görs korrekt kan kommande partistöd hållas inne. Redovisningen ska vara landstinget tillhanda senast 9 maj 2016 och då vara undertecknad av en "granskare" som intygar uppgifternas riktighet.

Den 6 mars 2016 håller SD Dalarna årsmöte. Särskilt inbjuden att leda mötet är partisekreterare Richard Jomshof. I handlingarna skriver partiets auktoriserade redovisningskonsult: "Det är mycket god ordning och reda på räkenskaperna." Revisorerna, förtroendevalda och utsedda av partiet, är inne på samma linje och skriver: "Vi finner inget att erinra emot (i) vare sig bokföring eller verifikationer, som stämmer bra överens med fattade beslut."

Den nyvalda styrelsen utser Madelene Vestin som ny kassör efter Ann-Cathrin Löfwenhamn. Detta uppdrag kommer inom kort att sätta henne på kollisionskurs med Jenny Nordahl.

Av protokollet från ett styrelsemöte 21 april 2016 framgår att Nordahl och Vestin gemensamt ska ta tag i bidragsredovisningen. Det har nu gått 3,5 månad sedan landstinget gav instruktioner och nu brinner det i knutarna.

Intern korrespondens från den här tiden visar att Madelene Vestin är bästa och värsta sortens kassör. Bästa om man vill att saker ska gå rätt och riktigt till. Värsta om man vill slippa huvudvärk över tidigare misstag. Hon rotar runt och ställer mängder av frågor.

Vestin upptäcker tre saker som bekymrar. För det första har distriktsårsmötet 2015, alltså året innan, inte behandlat den revisionsberättelse stadgarna kräver. I handlingarna som lagts ut på partiets hemsida ber styrelsen om ursäkt för att man inte presenterat några ekonomiska handlingar; alla underlag finns hos en "extern revisionsbyrå". I själva verket är det dock bara en redovisningsbyrå och distriktsstyrelsens eget fel att arbetet inte blivit klart i tid.

Trots att de förtroendevalda revisorerna inte haft möjlighet att granska ekonomin och därför inte lämnat någon revisionsberättelse beslutar stämman ändå att bevilja distriktsstyrelsen ansvarsfrihet. Styrelsen skulle till årsmötesprotokollet senare ha tillfogat en korrekt revisionsberättelse. Någon sådan har Vestin inte hittat.

För det andra menar sig Vestin ha upptäckt att 1,1 miljoner kronor inte bokförts. Mellan 1 januari och 20 april 2015 finns inga verifikationer över huvud taget. Hon har en teori: det är separationen från Västmanland som spökar. Slutligen är det 250 000 kronor som Vestin inte alls blir klok på var de är.

Det är allvarliga uppgifter. Madelene Vestin skriver till både Richard Jomshof och Michael Rubbestad, ansvarig för partiets riksombudsmän, vilka har till uppdrag att hjälpa till och, visar det sig, företräda partiledningens intressen ute i distrikten.

Vestin ber partiledningen om hjälp. Hon berättar också att hon, i ljuset av det som framkommit, inte med gott samvete kunnat skriva under partistödsredovisningen till landstinget. Trots frågetecknen har Vestin pressats av distriktsstyrelsen att skriva under, men hon har stått på sig. Hon berättar också att då hon själv vägrat så har tidigare kassören Ann-Cathrin Löfwenhamn skrivit under som granskare – av sig själv. "Det känns som att vi begår ytterligare fel", skriver Vestin och fortsätter: "Vad det kan innebära om de gör en närmare kontroll törs jag inte ens tänka på."

Vestin skriver även en andra gång till Jomshof om räkenskaperna för 2015. Partisekreteraren har ju själv suttit mötesordförande på årsmötet som behandlat redovisningen som saknat årets tre första månader. Han borde väl bry sig om att saker går rätt och riktigt till?

Redovisningen stämplas in i landstingets diarium 6 maj 2016. Trots att flera av de frågetecken som Vestin har uppmärksammat distriktsstyrelse och partiledning på inte är utredda skriver Löfwenhamn: "Jag har gått igenom ekonomin och anser att den skötts utan anmärkning." Några dagar senare inkommer en ny redovisning, siffrorna är samma som tidigare men man har nu förstått att man ska ställa upp dem enligt landstingets mall.

Samma vecka har Madelene Vestin varit i kontakt med Skatteverket för att reda ut om det är SD Dalarna eller SD Västmanland som är redovisningsskyldigt för de där oklara månaderna 2015. Skatteverkets handläggare svarar kort och klart att då SD Dalarna tagit över det tidigare organisationsnumret så är man ansvarig.

Vid ett möte med distriktsstyrelsen 8 maj 2016, där även två riksombudsmän närvarar, lyfter Vestin de frågor hon väckt hos partiledningen: Den saknade revisionsberättelsen, den borttappade bokföringen och den felaktiga redovisningen till landstinget. På alla punkter fattar styrelsen samma beslut: "Vi släpper frågan". Trots att alla då rimligen vet att SD Dalarna tagit över juridiskt ansvar från det tidigare distriktet låtsas man som att problemet inte existerar. Vestin reserverar sig på alla punkter.

Av annan korrespondens framgår att Nordahl agerar aktivt för att hindra Vestin från att utreda saken vidare.

I ett mejl inför nästa möte vädjar Vestin återigen till distriktsstyrelsen: "Nu är det dags för styrelsen att rycka upp sig och börja ta ansvar! Vill ni lämna detta outrett, eller vill ni som jag reda ut det? Vad har vi för ansvar gentemot våra medlemmar? Partiet?"

I direkt anslutning till detta får hon rätt också av partiets redovisningsfirma som förklarar att man "endast erhållit bokföringsmaterial för perioden april-december 2015". Firman hänvisar till instruktioner om att de första månaderna skulle bokföras hos SD Västmanland (trots att det nya distriktet formellt då inte var bildat). Ekonomen erkänner att det visat sig att den perioden inte bokförts alls – alltså varken i Dalarna eller i Västmanland.

Den 17 maj 2016 får Madelene Vestin svar från partiledningen genom Michael Rubbestad som upprepar att Vestin bör släppa frågan. Gällande ansvarsfriheten för 2014 och den uteblivna revisionsberättelsen skriver han: "Den förening du tillhör bildades 2015, därför är 2014 inte aktuellt för dig och den nuvarande styrelsen att hantera. Denna fråga 'ägs' nu av riksorganisationen som tar hand om detta om de anser så behövas."

När det gäller redovisningen till landstinget, som Vestin vägrat underteckna, skriver Rubbestad att: "tidigare ansvarsfriheter, tidigare föreningar, delningar med mera är inte av intresse för landstinget." Detta trots att landstingsbidragen som redovisningen gäller betalats just till den tidigare föreningen. Han tillägger: "Skulle något mot förmodan dock visa sig att det blivit fel går det bra att kontakta landstinget i efterhand för en korrigering. Låt gruppledaren (understruket i mejlet, läs: Jenny Nordahl) föra en öppen och ärlig dialog med landstinget kring detta."

Nordahl och Löfwenhamn har då redan lämnat redovisningen där det står att allt skötts "utan anmärkning". Felaktigheterna korrigeras aldrig.

Samma kväll samlas styrelsen igen och även denna gång närvarar flera riksombudsmän. Distriktsordförande Jenny Nordahl skriver som vanligt själv protokollet, men denna gång agerar en av riksombudsmännen ordförande för mötet. När mötesordningen behandlas beslutas att alla närvarande ska lägga sina mobiler i en korg. Redan då går det rykten om att möten spelas in i hemlighet. Madelene Vestin reserverar sig mot förfarandet.

Frågetecknen kring ekonomin kommer upp igen bara för att avfärdas kategoriskt. Utöver det Vestin tidigare gjort gällande vill hon att distriktsstyrelsen ska be riksorganisationen om tillgång till handlingar som rör det tidigare distriktet, vilka hon vägrats tillgång till. På varje enskild fråga från Vestin upprepas beslutsformuleringen: "Om styrelsen finner att det finns felaktigheter av brottslig karaktär så ska (det) lyftas en punkt på nästkommande möte. Till mötet ska man då ha mejlat in underlag på detta. Punkten är då inte diskussionsbar utan beslut tas på underlagen. Skrivelsen görs då av ordförande tillsammans med sekreterare och hänskjuts till riks för behandling. Annars är denna punkt slutdiskuterad."

Madelene Vestin reserverar sig på alla punkter och skriver i den två sidor långa bilaga som läggs till protokollet: "Den granskningsrapport som nu är lämnad (till landstinget) av före detta kassör, politisk sekreterare, ordinarie ledamot i landstingsfullmäktige anser jag vara felaktig då siffrorna ej är korrekta för hela året." Hon påpekar konkret att de uppgifter om löner som lämnats till landstinget inte stämmer med de som finns hos Skatteverket. Hon vänder sig också mot att styrelsen hänvisat till riksorganisationen när det gäller frågan om ansvarsfriheten, vilken hon formellt inte anser beviljad då ekonomin aldrig redovisades tillsammans med revisionsberättelse. Vestin citerar partiets stadgar där det framgår att ansvarsfrihet beviljas på distriktsårsmötet.

Direkt efter det ordinarie styrelsemötet hålls ett extrainsatt konstituerande styrelsemöte, något som normalt bara görs när en ny styrelse ska fördela ansvar sinsemellan. Utöver formalia finns bara ett ärende: "Val av kassör". Under punkten kräver Jenny Nordahl att Madelene Vestin avsätts då hon "upplever samarbetssvårigheter". Med rösterna 7-1 väljs en ny kassör. Vestin reserverar sig skriftligen och bifogar mejlet från redovisningskonsulten som ger henne rätt i att de första månaderna 2015 inte bokförts.

Saken slutar dock inte där utan redan dagen efter har Vestin, som sitter kvar i distriktsstyrelsen som ledamot, ny korrespondens med riksombudsmännen kring ansvarsfriheten. Från riksorganisationen menar man nu att det finns "ett glapp" i (de 109 sidor långa...) stadgarna kring vad som händer när distrikt delas eller läggs ner. "Detta kommer att ses över", försäkras Vestin av en ombudsman, och en annan skriver att riksorganisationen "än en gång" hoppas "att detta läggs till handlingarna och (att) vi tittar framåt."

Men Vestins kamp har gett ringar på vattnet. En ersättande revisor i partidistriktet, som hävdar sig ha lång erfarenhet som ekonomisk rådgivare, har uppmärksammats på turerna och försöker väcka misstroende mot distriktsstyrelsen. Lokalföreningarna i Avesta, Ludvika och Falun ställer sig bakom den skrivelse som går in till riksorganisationen. Det gör också flera enskilda medlemmar i SD Borlänge, den förening där Ann-Cathrine Löfwenhamn är ordförande.

Revisorssuppleanten skriver: "Jag har försökt att få ta del av materialet men har på ett aggressivt sätt stoppats på alla plan, av alla inblandade." Längre ner förklaras att personen "försökt att erbjuda mig att gå igenom handlingarna för att ställa eventuella felaktigheter tillrätta, med anledning av att något måste ju vara fel, men fått konstiga förklaringar i alla avseenden tillika att jag blivit tillsagd att inte lägga mig i då jag endast är suppleant". Därtill hävdar revisorssuppleanten att Jenny Nordahl "förbjudit" kontakt med Madelene Vestin i ärendet. Samma sak med övriga revisorer och Nordahl ska även ha avvisat önskemålet att få vara med på ett styrelsemöte för att diskutera frågan. "Jag är förundrad över sättet man tystar medlemmarna", skriver revisorssuppleanten, och konstaterar ännu en gång att den redovisning som lämnats till landstinget är felaktig.

Skrivelsen till medlemsutskottet avslutas med yrkande att "misstroende och skadeståndsanspråk" riktas mot sittande styrelse för perioden 2014-2015 och framåt.

Samma höst blommar konflikten mellan Vestin och Nordahl ut även i landstingsgruppen. Vid ett möte 26 september 2016 blir det strid på kniven redan om de inledande formaliapunkterna val av mötesordförande och sekreterare. Duon Nordahl och Löfwenhamn utmanas och röstsiffrorna 4-4 tvingar Nordahl att använda sin utslagsröst för att välja sig själv till att leda mötet. När det gäller sekretare lottar man och Löfwenhamn vinner.

Knut Scherman, ledamot av landstingsfullmäktige och liksom Vestin tillhörande SD i Falun, har inför mötet skriftligen föreslagit att politiska sekreteraren Ann-Cathrin Löfwenhamn får sparken och att Vestin utses (ett halvtidsjobb arvoderat med närmare 19 000 kronor per månad). Scherman skriver: "Nuvarande politiska sekreterare har inte fungerat och det har medfört att det politiska arbetet förblivit obefintligt".

Vestin vinner med siffrorna 5-3. Men Nordahl åberopar då en punkt i stadgarna som säger att valfrågor ska beredas av distriktets valberedning och att distriktsstyrelsen ska yttra sig innan val sker i fullmäktigegruppen.

Den 11 oktober 2016 skriver Nordahl till valberedningen, företrädd av Kaj Löfwenhamn, som råkar vara gift med den Ann-Cathrin Löfwenhamn som ärendet gäller. Nordahl menar att det vore "helt fel" att peta Löfwenhamn till förmån för Vestin. Två skäl anförs. Dels att det inte funnits någon arbetsbeskrivning och det är därför gruppens fel att det politiska arbetet inte fungerar. Dels att Vestin är olämplig då hon avsatts som kassör på grund av "samarbetssvårigheter".

Här kommer också en formulering som med tiden får avgörande betydelse för historiens slut och förklarar Vestins förtalsanklagelse mot Nordahl. Nordahl skriver: "Sedan har Madelene anklagat mig för att ha förskingrat 1 000 000 kronor från distriktet så jag kan inte påstå att jag har något förtroende för henne. Och hur ska man kunna ha ett bra samarbete när förtroende saknas?". Nordahl ber valberedningen att strunta vad majoriteten av fullmäktigeledamöterna vill.

Brevet går senare för kännedom till fullmäktigegruppen, och Vestin inkommer med en egen skrivelse där det går att läsa: "Genom detta brev (det Nordahl skickat till valberedningen) åsamkar hon mig stor skada genom att påverka förtroendet för mig med lögn och förtal".

När valberedningen sammanträder 12 november 2016 är den företrädd av fyra personer, däribland riksdagsledamot Anna Hagwall, som senare kommer att uteslutas efter antisemitiska uttalanden. Hagwall tar Nordahls parti och säger bland annat, vilket finns nedtecknat i protokollet, att "smutskastningen av Ann-Cathrin (Löfwenhamn) och Jenny (Nordahl) är på så låg nivå att det är skamligt och rent av fanatiskt".

Kaj Löfwenhamn deltar ej i beslutet, men övriga närvarande är eniga: Ann-Cathrin Löfwenhamn ska vara kvar och Madelene Vestin blockeras. Så blir det. När saken kommer åter till fullmäktigegruppen förmår Nordahl, uppbackad av valberedningen, att rätta leden och få ett par av de ledamöter som tidigare förordat Vestin att byta sida. En riksombudsman finns också närvarande och leder gruppen genom röstningsförfarandet. Nordahl har ännu en gång manövrerat ut Vestin. Först efter att Löfwenhamn utesluts ur partiet tidigt 2017 tvingas Nordahl till sist ge med sig. Vestin hinner dock bara ha rollen som politisk sekreterare några månader.

LÄS ÄVEN:

Gabriel Ehrling: Anna Hagwall är en antisemitisk och okunnig politiker

SD-toppar petas i Borlänge – tre medlemmar utesluts ur partiet

Intressant nog framkommer av andra underlag att frågorna kring ekonomin, som alltså åberopats av fler än Vestin, faktiskt lett till åtgärder från riksorganisationen. Den 25 oktober 2016 lämnar partirevisor Olle Felten en granskningsrapport där han gått igenom räkenskaper och förvaltning för 2015 och årets första månader 2016.

Han upptäcker inga avsiktliga fel men konstaterar ännu en gång att perioden 1 januari – 20 april 2015 inte var bokförda när årsmötet 2016 behandlade frågan om ansvarsfrihet. Förklaringen, menar partirevisorn, är att rutinen för delning av distrikt "inte följts till 100 procent". Det tidigare SD Dalarna/Västmanland borde ha lagts ner helt, men i stället har organisationsnumret levt vidare hos SD Dalarna. Han menar att riksorganisationen ska ses som ansvarig och förklarar att de saknade verifikationerna bokförts hos SD Dalarna i efterhand.

I en formulering som uppenbarligen vägts på guldvåg skriver partirevisorn: "Jag kan med detta konstatera att såväl de delar av styrelsen som hävdat att man handlat korrekt och de personer som hävdat motsatsen i den konfliktsituation som uppkommit, har rätt i sak. Styrelsens majoritet har handlat efter riksorganisationens riktlinjer och den andra grupperingen har haft rätt i att beslutet om ansvarsfrihet 2016 för bokföringsåret 2015 inte fattats på ett formellt korrekt underlag."

Redovisningsfirman, Skatteverket och partirevisorn har nu alla gett Vestin rätt i att det förekommit formella felaktigheter.

Partirevisorns granskning visar också att "många verifikationer saknar ändamålsbeskrivning, varför det ibland är svårt att avgöra om kostnaden är relevant i förhållande till partiets mål och syfte." SD Dalarna har också brustit i hanteringen av arvoden, löneskatter och sociala avgifter. Uppmaningar som att man borde skaffa "en separat pärm där personalfrågor dokumenteras" med kontrakt, lönebesked och skatteredovisningar säger en del om ordningen. Det finns heller ingen enhetlig blankett för reseräkningar och något så grundläggande som rutiner för attestering saknas.

Sedan blir det riktigt skruvat.

I ett brev daterat 28 november 2016 förklarar partiets medlemsutskott att man öppnat ett "personärende" (läs: fråga om uteslutning) mot Madelene Vestin. Där står att läsa: "Det har kommit medlemsutskottet tillkänna att du efter delningsmötet för Dalarna/Västmanland ifrågasatte vem som äger beslutanderätten gällande ansvarsfriheten för perioden 1 januari fram till bildandet godkändes av verkställande utskottet (i partistyrelsen, reds anm.) i april 2015. Trots att du upprepade gånger, både från Richard Jomshof och Michael Rubbestad, fick svaret att riksorganisationen skulle hantera ärendet och att den nya föreningen inte behövde hantera ärendet vidare fortsatte du att driva frågan trots direkta uppmaningar från riksombudsman. Du ska även ha försvårat utbetalningen av partistöd och ifrågasatt densamma. Utöver detta ska du ha påstått att det fattades ca 1 miljon kronor och att distriktsordförande Jenny Nordahl skulle ha förskingrat dessa pengar."

Vestin har knappt två veckor på sig att bemöta anklagelserna och yttranden kommer att inhämtas från distriktsstyrelsen och lokalföreningen i Falun. I mitten av januari tänker medlemsutskottet fatta beslut om eventuell uteslutning. Brevet avslutas med ett explicit hot om repressalier: "Om uppgifter kopplat till ärendet och medlemsutskottets arbete sprids via sociala forum eller media kommer medlemsutskottet att slå ner på detta".

I sitt svar på anklagelserna hänvisar Madelene Vestin till att partirevisorn Olle Felten gett henne rätt när det gäller hanteringen av ansvarsfriheten. Om landstingsredovisningen skriver hon: "Att jag ifrågasatte granskningsrapporten innan den skulle lämnas in till landstinget beror endast på att distriktsstyrelsen i Dalarna inte hade ordning på sina räkenskaper för den period som rapporten krävde. Det går inte att göra en korrekt granskning av ett räkenskapsår då bokföringsmaterial saknas." Hon skriver därtill: "Jag upplyste även styrelsen om att om vi skulle lämna in rapporten till Landstinget Dalarna med de felaktiga uppgifterna, så fanns risk för att distriktsstyrelsen skulle komma att behöva korrigera den, eller att distriktet skulle åka på en granskning, med följande risk, medial uppmärksamhet och negativ publicitet och eventuella andra skadliga konsekvenser för partiet."

När det gäller det påstådda förtalet av partikollegan skriver Vestin: "Jag har sagt att det saknas (dokumentation) i bokföringen avseende 2015 (motsvarande) cirka 1 093 648 kronor. Jag har aldrig sagt att distriktsordförande Jenny Nordahl skulle ha förskingrat cirka en miljon kronor."

Den 6 december 2016 inkommer SD Falun med en skrivelse där man försvarar Vestin på samtliga punkter.

Den 8 december 2016 skriver Vestin igen till medlemsutskottet. Nu är tonfallet mindre sturskt. Hon ber om nåd: "Jag har aldrig ifrågasatt riksorganisationens trovärdighet och beslutanderätt att hantera ekonomiskt komplicerade ärenden." Samt: "Det har inte varit min mening att ifrågasätta och kritisera riksorganisationen. Jag har ändå lärt mig en läxa och kommer att agera på ett smidigare sätt fortsättningsvis."

I ett brev daterat 30 januari 2017 kommer beskedet. Det stannar vid en "skriftlig varning" från partistyrelsen. Hon får vara kvar som medlem. Den här gången. Trots att Vestin hänvisat till partirevisorn så framgår att hon anses fälld på alla punkter: Hon har ifrågasatt, hon har inte lytt när man har sagt åt henne att vara tyst och foga sig. Hon har förtalat Jenny Nordahl (var, när och hur framgår inte).

Partistyrelsen skriver att Vestin måste "ta lärdom" av sina "misstag" och förväntar sig att hon "hädanefter visar gott omdöme, följer partiets stadgar, kommunikationsplan och etiska riktlinjer".

Trots att Madelene Vestin bara månader senare ska väljas till ny distriktsordförande efter Jenny Nordahl så läcker inget kring uteslutningsärendet ut i pressen. Klart är att om Vestins frågor väckt irritation på nationell nivå så har de gett respekt bland medlemmarna i Dalarna. Hon väljs till distriktsordförande 12 mars 2017. Nordahl menar att hon kliver av frivilligt för att fokusera på landstingspolitiken.

Hur mycket Vestin lärt sig av åthutningen är dock oklart. Som ett av sina första ärenden, hanterat vid ett möte 2 april 2017, diskuterar distriktsstyrelsen riksombudsmännens inblandning i partiarbetet i Dalarna.

Som första punkt i den skrivelse där en enig distriktsstyrelse kräver nya riksombudsmän står att läsa: "att (nuvarande) ombudsmän medvetet och uppenbart försökt avgöra och styra styrelsemöten till favoriserade personers och sidors fördel." Man menar att ingreppen i det lokalpolitiska arbetet är "ingenting annat än grovt tjänstefel".

I den svavelosande avslutningen står att läsa: "Vi betackar oss från att riksorganisationen fortsättningsvis går in i vårt distrikt (då tidigare hållning enbart skapat oreda och splittring) utan att först ha blivit ombedda av oss i distriktsstyrelsen att ge stöd i särskilda frågor. Eftersom förtroendet är förbrukat för de riksombudsmän som tidigare agerat i distriktet, vilkas ställningstaganden lamslagit både den organisatoriska och politiska verksamheten, finns inget utrymme för kompromisser gällande nämnda tjänstemän."

Av ett annat dokument, daterad 18 juni 2016, upprepar styrelsen kravet om att tilldelas nya riksombudsmän och uppmärksammar även partiledningen om att man är i konflikt med Jenny Nordahl gällande partiets konton på Facebook (vid tillfället existerar två konkurrerande och Nordahl vägrar släppa kontrollen).

Slutet för Madelene Vestin börjar med ett nytt brev från partiets medlemsutskott, daterat 22 augusti 2017. Där står: "Vi vill utreda om du står bakom partiets grundläggande ideologi och kommunikationsplan. Det har kommit medlemsutskottet tillkänna att du har haft ljudinspelningar av partikamrater med syftet att använda underlaget emot dem i den infekterade maktstriden i distrikt Dalarna och sammanställt underlag på dina meningsmotståndare i syfte att använda det emot dem."

Den 1 september 2017 svarar Vestin och nekar till anklagelserna.

Faluföreningen försvarar ilsket Vestin och riktar sökarljuset mot Nordahl: "Vad ligger bakom alla dessa intriger och oseriösa anklagelser. Åtalspunkterna vimlar av felaktigheter och påståenden som saknar belägg. Finns det en dold agenda? Det går inte att komma ifrån att detta har sin upprinnelse i att Jenny Nordahl utmanövrerats av Madelene Vestin som ordförande i SD Dalarna. Genom sina nära kontakter med partiledningen har Jenny påverkat den i sin favör som hämnd. Partiet beter sig inte seriöst."

Även distriktsstyrelsen backar Vestin och skriver att det under hennes ledarskap, till skillnad från hur det varit under Nordahl, blivit "slut på mygel och intriger som tidigare var satt i system".

Den 26 september 2017 faller domen: Partistyrelsen utesluter Vestin. När P4 Dalarna ringer dagen efter har hon ännu inte fått brevet med posten där det framgår att hon är utesluten. Medlemsutskottet har fällt henne, men presenterar inga bevis.

Vice ordförande Benny Rosengren axlar rollen som tillförordnad distriktsordförande. Som en av sina första insatser kallar han styrelsen och samtliga kommunordföranden till ett möte, som ska hållas i morgon tisdag, där partisekreterare och två riksombudsmän kommer för att "diskutera framtiden för distrikt Dalarna".

När Jenny Nordahl intervjuas av tidningen 11 oktober 2017 med anledning av Madelene Vestins polisanmälan om förtal så hävdar hon att hon har "hur många som helst" som kan vittna till hennes fördel. Hittills har ingen trätt fram.

Lokalföreningen i Vansbro skriver till partikansliet och kallar uteslutningen av Vestin "nordkoreansk", anklagelserna för "rena fantasier" och menar att tilltaget är ett "politiskt självmord". I ett nytt brev till partistyrelsen, daterat 12 oktober 2017, förklarar medlemmarna i Vansbro att man "enhälligt beslutat att med omedelbar verkan begära utträde ur SD. Detta grundar sig i hur avskyvärt partiet behandlat vår distriktsordförande Madelene Vestin".

LÄS ÄVEN (+):

Efter SD-uteslutningen – Kommunförening lägger ner: "Vi har tappat allt hopp"

SD-avhoppen tilltar i länet - Bo Lindén begär utträde från Sverigedemokraterna i protest

I ett av de mejl som kommer till ledarredaktionen vittnar en förtroendevald om att många överväger att hoppa av. Personen skriver: "Det är något unket i partiet som nu kommit till ytan." I samma mejl står: "Jag tror att detta är början på SD:s kollaps."

Fotnot:

Tidigt 2017 utesluts Ann-Cathrin och Kaj Löfwenhamn ur Sverigedemokraterna. Distriktsordförande Jenny Nordahl vill inte kommentera. Detta öde drabbar också den revisorssuppleant som skrev till partiets medlemsutskott med anklagelser om misskötsel av partidistriktets ekonomi och den felaktiga redovisningen till Landstinget Dalarna. Bara veckor tidigare hade partiledningen uteslutit riksdagsledamot Anna Hagwall.

LÄS LEDARREDAKTIONENS ARTIKELSERIE "SD 2017"

DEL 1 – Gabriel Ehrling: "Kritiken och granskningen av dagens SD är för dålig"

DEL 2 – Gabriel Ehrling: "Ofta slappt när SD kallas 'rasistiskt' och 'odemokratiskt'"

DEL 3 – Henrik Johansson: "SD gav väljarna i min hemkommun ännu mer sossepolitik"

DEL 4 – Jens Runnberg: "SD Dalarna släppte fram nazism, kvinnohat och extremism – uteslutningarna har varit många"

LEDAR-TV: "Vi måste formulera en kritik som biter" – DT:s ledarredaktion berättar om den nya artikelserien om SD

DEL 5 – Tusentals SD-väljare har inte fått någon politik – vi har siffrorna för din kommun

Ehrling: SD får miljoner men bryr sig inte om Dalarna – sex kommuner utan förslag

Ledar-TV: "SD vill att bara kommuninvånare ska få tigga" – Runnberg och Ehrling om SD:s motioner