Annons
Vidare till st.nu
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Gode mannen är en viktig roll – se till att de sköts rätt

Vi har i dagarna sett att det rapporteras om gode män som grovt missbrukat sin ställning. Det är självklart så att den som för egen vinning trampar på de allra svagaste i samhället omgående ska skiljas från sitt uppdrag. Den som agerat på det sättet skall även stå till svars för sina gärningar.

Det yttersta ansvaret för de ”övergrepp” som begås, mot de som är beroende av god man eller förvaltare, bär våra kommunal-politiker. Överförmyndaren utses av kommunfullmäktige och verksamheten styrs av föräldrabalken. Överförmyndarens verksamhet står i sin tur under tillsyn av länsstyrelsen.

Ansvariga politiker och andras försök till ursäkter för att orättfärdiga gode mannen samt att förvaltare inte ställs till ansvar för sina gärningar får betraktas som allmänt svammel. Det finns således anledning att påminna om lagen.

I föräldrabalken sägs det att överförmyndaren skall bestämma god man. Lagen talar om att till var god man skall en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna utses.

Föräldrabalken lägger således stort ansvar på överförmyndaren. En god man eller förvaltare som exempelvis gör sig skyldig till missbruk, försummelse eller själv kommer på ekonomiskt obestånd skall friställas. Beslut om uppsägningen ska då fattas av överförmyndaren.

■■ Här hittar du fler insändare och debattartiklar.

I föräldrabalken sägs även att ”förmyndare, gode män och förvaltare är skyldiga att ersätta skada som de uppsåtligen eller av vårdslöshet har orsakat den enskilde”. Den som ”bistås” av god man eller förvaltare, som kan misstänkas missbruka sin ställning, kan knappast själv med kraft förväntas föra sin talan.

Undertecknad menar att alla de som av en eller annan anledning får kännedom om att oegentligheter kan förekomma, i de sammanhang som nämnts ovan, bör polisanmäla sina iakttagelser.

Gode mannens uppgift ska i grunden vara att sörja för person, bevaka rätt och förvalta egendom. För detta tycks behövas någon form av professionalism med stora inslag av humanism.

I grannlandet Finland reformerades och förstat-ligades systemen där redan för 15 år sedan. Den finska motsvarigheten till gode mannen kallas ”allmänna intressebevakare”. Dessa tycks mestadels ha någon form av juridisk eller ekonomisk utbildning. Måhända kan vi lära något av grannlandet.

Låt oss ta del av Albert Einsteins filosofi: ”Jag är absolut övertygad om att den starka känslan för rätt och sanning har betytt mer för att förbättra människors villkor än den beräknande politiska förslagenhet”

Ronny Larsson i Kvistalånga

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel