Annons
Vidare till st.nu
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Granskningsnämnden visar vägen

ST:s ledarsida har tidigare uppmärksammat och ifrågasatt Studio Ett i Sveriges Radio, som under en lång intervju lät förre sundsvallsbon och nazisten Mikael Skillt lägga ut texten om rasbiologiska teorier. Bland annat sa han i programmet att han befann sig i Ukraina för att stötta de etniska ukrainarna mot EU, Nato, Ryssland och judiska oligarker. Dessa påståenden fick i princip stå oemotsagda, även om han fick en del följdfrågor. Men för den lyssnare som kom in i programmet efter ett par minuter av intervjun var det omöjligt att veta vem han var och varför han oemotsagd fick uttala sig som han gjorde.

Sveriges Radio försvarade sig då med att de innan hade presenterat Skillt som representant för Svenskarnas Parti som är ett nazistiskt parti, och att en professor efteråt fick reda ut en del även om han faktiskt inte på något vis bemötte de rasbiologiska utläggningarna från Skillt.

På måndagen fälldes ändå Studio Ett i granskningsnämnden för radio och teve, för att de i inslaget strider mot bestämmelsen om radions särskilda genomslagskraft, en bestämmelse kopplad till demokratibestämmelsen i sändningstillståndet. Enligt denna ska programverksamheten som helhet präglas av det demokratiska statsskickets grundidéer och principen om alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet. I praktiken betyder det att påståenden som bryter mot detta ska ifrågasättas och bemötas direkt.

Det är alltså denna paragraf som granskningsnämnden anser att Sveriges Radio bröt emot när de lät en uttalad nazist prata på och sprida villfarelse utan att någon sade emot.  

Så här skriver nämnden i sitt beslut: "Granskningsnämnden konstaterar att NN:s uttalanden om det etniska Ukraina var uppenbart kränkande mot människor med annan än vit hudfärg. Enligt nämndens mening måste det i och för sig vara möjligt för programföretagen att intervjua personer som har radikala och antidemokratiska åsikter utan att det strider mot kravet på opartiskhet. Att programledarna eller reportern inte tydligare tog avstånd från NN:s uttalanden under eller i nära anslutning till intervjun innebär en klar brist i förhållande till bestämmelsen om radions särskilda genomslagskraft."

Beslutet från granskningsnämnden är naturligtvis helt riktigt, då nazistpropaganda inte hör hemma i Public Service. Dock är det anmärkningsvärt att de tidigare snarare bortförklarat sig än ursäktat, och att de även i samband med beslutet på måndagen istället för att pudla återigen försökte förklara något som rimligen inte kan förklaras på annat sätt än att de varit allvarligt försumliga. Det är även uppseendeväckande att granskningsnämnden ska behöva förklara för SR var gränsen går för rasistisk propaganda i etern även om vi nu får hoppas att gränsen blivit tydlig en gång för alla.

Frågan är om granskningsnämndens beslut på något sätt kan påverka Skolverkets hållning i frågan om att släppa in nazister i landets skolor. Enligt myndigheten är det en fråga om att stå upp för demokratin, att låta alla, inklusive nazister, tala för eleverna. Men om det som Svenskarnas Parti står för inte anses vara rimligt för genomsnittlig lyssnare av P1 att behöva lyssna till kan man verkligen fråga sig varför det anses rimligt att skolelever ska utsättas för detsamma i sin skolmiljö.