Annons
Vidare till st.nu
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Hat och hot även på biblioteken

Stök och hot ökar på landets bibliotek. I en ny undersökning svarar mer än hälften av bibliotekarierna att de upplever mer hot än tidigare. Inte minst från besökare som försöker påverka inköpen av tidskrifter och böcker.

Redan för två år sedan larmade fackförbundet Dik (Dokumentation, information och kultur) om att samhällets sociala oro flyttat in på biblioteken. Nu har man gjort en ny arbetsmiljöundersökning, och resultatet är dystert. Svarsfrekvensen är visserligen lägre (28,5 procent), men Diks företrädare, som undersökt representativiteten, menar att resultatet ändå inte är missvisande.

– Sedan är det väldigt olika på olika ställen, säger Stina Hamberg, samhällspolitisk chef.

73 procent av de 1 358 bibliotekarier som svarat på enkäten skriver att de upplevt social oro på jobbet de senaste två åren. 41 procent tycker att den ökat medan 42 procent svarar att den ligger på samma nivå.

– Fler och fler människor hamnar i dag i samhällets marginaler, och förr eller senare dyker de upp på biblioteken dit de tar med sig sina problem. Vi måste ta hand om varandra lite bättre. Det måste finnas fler ställen som är öppna och dit människor kan söka sig, människor som har psykiska problem eller missbruksproblem måste få hjälp tidigare, säger förbundsordförande Anna Troberg.

”Jag ser hot, våld och stök på bibliotek som ett stort problem. Det har fått mig att tvivla på mitt yrkesval. Jag brukade älska mitt jobb. Nu har jag funderat på att byta bana helt.”Bibliotekarie i Diks undersökning

34 procent av de bibliotekarier som jobbar på folkbiblioteken bevittnar flera gånger i veckan bråk mellan besökare, fylla, aggressivitet eller vägran att respektera bibliotekets regler.

Det är också folkbiblioteken som är mest utsatta. Där svarar 73 procent att de blivit utsatta för aggressivitet i sin yrkesroll de senaste två åren.

– De finns centralt i samhällena, de är öppna och tillgängliga, säger Anna Troberg.

”Vi ska vara föräldrar och socarbetare. Det finns knappt tid att hjälpa dem som vill ha assistans när man måste rusa runt och se till att inget förstörs samt säga till folk att vara lugna och dämpa rösten!” skriver en bibliotekarie.

22 procent har samtidigt blivit hotade eller fått ta emot befallningar i samband med medieinköp. När bibliotekarier motiverar varför de inte kan köpa in vissa tidskrifter eller böcker blir besökare hotfulla.

– Vissa grupper hotar och hatar sytematiskt. Den här frågan hade vi inte med i den förra enkäten, men våra medlemmar ville ha den med nu. Det är ett arbetsmiljöproblem, men också ett demokratiskt problem.

TT: Vilka hotar?

– Det är flera grupper, men efter vad vi kan se är det övervägande från högerextremt håll.

För att skapa bättre och säkrare arbetsmiljö efterlyser Dik bland annat utbildningar, att ingen ska behöva jobba ensam och i vissa fall även väktare.

TT: Vilken hjälp kan biblioteken få av regeringens utlovade budgetsatsning på 250 miljoner kronor under tre år?

– Vi är jätteglada över pengarna, alla pengar är bra. Men det finns fler än 250 kommuner och när man sprider ut det blir det inte så jättemycket. Vi skulle vilja att man funderar över hur de här pengarna bäst kan användas.

Fakta: Diks undersökning

Enkäten gick ut till dem av Diks medlemmar som jobbar på bibliotek. 1 358 medlemmar svarade, vilket ger en svarsfrekvens på 28,5 procent.

73 procent hade upplevt social oro på jobbet de senaste två åren. Fyra procent gör det dagligen.

69 procent upplever att förklaringen finns i ett förändrat samhälle.

73 procent av dem som jobbar på folkbibliotek har upplevt aggressiva reaktioner riktade mot dem i deras yrkesroll under de två senaste åren. 17 procent av folkbibliotekspersonalen har upplevt hot i samband med medieinköp. Lika många att bedömningarna kring inköpen förändrats på grund av påtryckningar utifrån.

39 procent av folkbibliotekarierna uppger att det har förekommit våld när de jobbat de senaste två åren.