Annons
Vidare till st.nu
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Hela Sverige har förutsättningar att växa

Sveriges glesbygd kan växa och blomstra om bara den politiska viljan finns. Det skriver i dag företrädare för flera organisationer som arbetar för glesbygdens väl.

Sverige har klarat den finansiella krisen förhållandevis väl. Allvarligt är emellertid att de regionala obalanserna är på väg att förstärkas. Norr om Mälardalen finns gott om plats och en god miljö, ändå fortsätter koncentrationen till storstadsområdena. Det är varken bra vare sig för Sverige eller tillväxten.

Om centraliseringen tillåts fortsätta kommer stora delar av landet, främst i inlandet, att bli en ”demografisk öken”. Andelen äldre växer och den ekonomiska verksamheten förtvinar. Dessa bygder måste få rättvisa förutsättningar att ta till vara på den stora utvecklingspotential som faktiskt finns. Det handlar om att reparera de demografiska skadorna av mer än ett halvsekel av centralisering och avfolkning. Nu krävs en politik för inflyttning till pressade, men attraktiva, landsbygdsområden runt om i Sverige.

Vi uppmanar samtliga partier att lyfta de regionala rättvisefrågorna inför hösten val.

* Stärk infrastrukturen och ge hela landet tillgång till bra vägar, järnvägar, flygförbindelser och bredband. Inlandsbanan och Stångådalsbanan ska rustas upp och Norrbottniabanan byggas, för att ta några exempel.

* Återför vattenkraftsmedel till de bygder som bidrar med sina forsar till den gemensamma elförsörjningen. Minst hälften av den statliga fastighetsskatten på vattenkraftsanläggningar, i år 2,9 miljarder kronor, bör återföras till vattenkraftskommunerna. Det är absurt att kommuner som Jokkmokk, Ragunda och Sollefteå, där en stor del av landets vattenkraft produceras, inte får mer än marginell del av de stora värden som genereras lokalt.

* De bygder där vindkraften byggs ut ska ges rätt till en del av de värden som vindkraften bidrar med. En utgångspunkt är Jämtlandskommunernas modell som innebär att minst en procent av bruttovärdet av producerad el återförs årligen i form av en bygdpeng. Minst tio procent av vindkraftsproduktionen ska erbjudas till lokala intressenter till självkostnadspris.

* Differentiera arbetsgivaravgifterna geografiskt. I Norge anses detta vara det mest effektiva medlet för att ge hela landet förutsättningar för utveckling. Sverige bör generellt sänka avgifterna i utsatta regioner för att ge företag och kommuner likvärdiga utvecklingsmöjligheter som storstadsområdena.

* Gå igenom statens myndigheter och bolag för att ta fram en plan för att omlokalisera jobb från Stockholm till övriga landet. Dessa jobb kan medverka till att bredda de lokala arbetsmarknaderna.

* Genomför Lars Högdahls utredningsförslag om minst ett servicecentrum i varje kommun och servicepunkter i byarna. Att garantera grundläggande samhällsservice är ett statligt ansvar.

* Landsbygdskommunerna kan bli motorn i den gröna omställningen. Liten befolkning och stora ytor ger förutsättningar. Komplettera satsningen på hållbara städer med en satsning på hållbara bygder.

En generell politik för att ge landets företag goda möjligheter att skapa jobb och utveckling är viktig. Denna politik måste emellertid kompletteras med en strategi för att ge alla regioner likvärdiga förutsättningar.

Landsbygdens organisationer kräver att beslutsfattarna tar ansvar för en positiv utveckling i hela landet. Flyttströmmarna måste vändas för att reparera decennier av centralisering. Ta vara på möjligheterna i alla regioner för Sveriges bästa!

Karl-Erik Nilsson, Uddevalla, Hela Sverige ska leva

Peter Lindroth, Karlsborg, Småkom

Ulf Björklund, Orsa, Inlandskommunerna

Håkan Larsson, Krokom, Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel