Annons
Vidare till st.nu
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Hjälp sjöfarten sänka svavelhalten

IMO:s nya svaveldirektiv ställer stora omställningskrav på en redan utsatt bransch. Konkurrensen i den internationella sjöfarten är i dag mycket hård, bland annat till följd av att många flaggstater har skapat särskilda regler för de inhemska rederierna och av framväxten av så kallad bekvämlighetsflaggad sjöfart.

För att motverka att fler svenska fartyg i flaggas ut och att värdefull kompetens, och arbetstillfällen, försvinner ur landet, behöver sjöfartsnäringen konkurrenskraftiga förutsättningar som också är långsiktigt hållbara och följer internationella konventioner och överenskommelser om miljö och säkerhet.

I den internationella sjöfartsorganisationen IMO har Sverige medverkat för att minska sjöfartens utsläpp. Då beslutet är bindande innebär det att kraven på svavelhalt i bränslen år 2015 kommer att skärpas från dagens 1,0 till 0,1 viktprocent. De nya svavelnivåerna ökar trycket på sjönäringen med stora omställningskostnader för rederier som leder till prisökningar för dem som köper sjötransporter.

Det finns en betydande risk för trafikomställningar från närsjöfart till lastbil. För att svensk basnäring inte ska missgynnas måste det råda konkurrens på lika villkor med gemensamma krav för alla i EU. Därför driver också Sverige en aktiv linje för att de hårdare krav på svavelgränser i marina bränslen ska gälla från det föreslagna året 2015 – men då i hela EU.

Det samlade sjöfartskunnandet har varit en konkurrensfördel för Sverige genom alla tider och kommer att spela än viktigare roll framöver. Inte minst den accelererande teknikutvecklingen och de allt mer närvarande miljöaspekterna ökar kraven på svenska hamnar, fartyg och dess besättningar. Därtill är det av stor vikt att rederierna har möjlighet att tillgodogöra sig ny teknik och nya konstruktioner som stegvis minskar miljöpåverkan från sjöfartens framdrivning.

För att svensk sjöfart skall kunna utvecklas måste den först och främst ha likvärdiga skatteregler som konkurrerande länder i Europa. Tonnagebeskattning, är en självklar del av skattelagstiftningen i så gott som alla andra europeiska sjöfartsnationer. Sverige är dock ännu ett undantag. Tonnagebeskattning ger rederierna möjlighet till långsiktig planering av sin ekonomi. Som det ser ut i dag måste en redare som säljer ett fartyg köpa ett nytt för att inte tvingas skatta bort den eventuella vinsten.

Liksom i andra länder där ett tonnagebeskattningssystem har införts, kräver en svensk variant någon slags övergångsmodell.

Vi förslår att en komponent i övergångsmodellen skulle kunna vara att rederierna erhåller en del av den latenta skatteskulden som en eftergift mot att den andra resterande delen placeras i en innovationsfond för forskning och utveckling i miljöåtgärder på fartyg och även inom andra relevanta delar av sjöfarten. På så sätt skulle omställningen till de skärpta svavelnivåerna kunna underlättas.

Ett införande av tonnagebeskattning i kombination med miljösatsning är ett första steg på vägen för att Sverige ska bygga upp en sjöfart som är både konkurrenskraftig och långsiktigt hållbar.

Kenny Reinhold

Avdelningsordförande SEKO Sjöfolk

Hans Rothenberg (M)

riksdagsledamot

Lars Hjälmered (M)

riksdagsledamot

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel