Annons
Vidare till st.nu
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Indals soptipp sopigare än väntat

Indals gamla soptipp är betydligt mer förorenad än man först hade trott.

Soptippens riskklass uppgraderas sedan man hittat stora mängder av bland annat kadmium, zink och PAH.

Sundsvalls kommun har gett teknikkonsultföretaget Ramböll i uppdrag att riskklassa den gamla soptippen som ligger någon dryg kilometer norr om Indal på fastigheten Bjällsta 6:2.

Enligt Metod för inventering av förorenade områden (Mifo) så har man en riskklassning från 1–4 där 1 är den mest förorenade klassen. I Indal hade kommunen väntat sig riskklass 3, men på grund av de föroreningar man hittat anser Ramböll att tippen bör ha riskklass 2.

Det handlar bland annat om fynd av Kadmium, Zink, PAH (polyaromatiska kolväten), barium, bly, PCB och koppar.

– Vi är förvånade att vi hittade de här halterna, men vi har en fått förklaring av att man även använt den som industritipp, säger Sven-Åke Westman, projektledare på stadsbyggnadskontoret i Sundsvalls kommun.

"Det som pekar mot riskklass 2 är att de flesta av de påvisade föroreningarna har mycket hög farlighet samt de mycket stora mängderna av föroreningarna", skriver Ramböll i sin rapport.

Man har även hittat spår av bekämpningsmedlet DDT och dess nedbrytningsprodukter, men i halter som ligger under utsatta riktvärden.

Rapporten pekar samtidigt på att det bara är mycket låga halter av föroreningarna som har upptäckts i grundvattnet. Samtidigt antyder förhöjda halter av framför allt fosfor, men även av kväve, att det sker ett visst läckage från tippen.

– Och det finns en risk att föroreningarna sprider sig till våtmarken och kan påverka djur och växtlighet, även om vi inte sett någon stor spridning, säger Sven-Åke Westman

Kan utsläppen till grundvattnet accelerera och bli värre i framtiden?

– Nej, snarare tvärtom. Rent historiskt brukar de strösta utsläppen ske de första 10–15 åren, säger Westman.

Fastigheten där soptippen ligger köptes av Indals-Lidens kommun 1968 och avfallsverksamheten avslutades 1975.

Den ligger i skogsmark och är bevuxen med större träd och det ska även förekomma tippmassor direkt i markytan.

Stadsbyggnadskontoret arbetar nu med at ta fram åtgärdsförslag för ett 15-tal gamla tippar i kommunen.