Annons
Vidare till st.nu
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Inför vaccinationsprogram för riskgrupper – snart är tiden ute

För snart två år sedan föreslog Folkhälsomyndigheten till regeringen att vaccin mot bland annat influensa och pneumokocker (lunginflammation) ska ingå i ett första nationellt vaccinationsprogram för riskgrupper. Sedan dess har förslaget legat på regeringens bord i väntan på beslut. I Region Västernorrland skulle förslaget minska behovet av sjukhusvård och sjukskrivningar.

Bara inom slutenvården i Region Västernorrland kostar behandling av lunginflammation drygt 51 miljoner per år. Regionen ligger också under rikssnittet och långt under Världshälsoorganisationen WHO:s rekommendationer när det gäller influensavaccinering. 2014 utlovade regeringen insatser för att förbättra folkhälsan. Mandatperioden lider nu mot sitt slut, och vi bör fråga oss varför så lite har hänt?

Årligen dör hundratals, ibland tusentals, personer i Sverige direkt eller indirekt på grund av influensa och pneumokockinfektion. Pneumokocker kan även orsaka mindre allvarliga infektioner som öron- och bihåleinflammation. Lunginflammation, orsakas ofta av pneumokocker, och är den ledande orsaken till död orsakad av infektioner i Europa. Risken att dö av lunginflammation ökar avsevärt med stigande ålder.

Pneumokocksjukdom kan förutom att vara förödande för den enskilda patienten, även innebära en avsevärd börda för sjukvården och samhället. I dag kostar behandling av lunginflammation inom slutenvården i Region Västernorrland, drygt 51 miljoner per år. Kostnaden är beräknad på de 896 vårdtillfällen i slutenvård för lunginflammation som Region Västernorrland rapporterade till Socialstyrelsen 2016. Kostnaden är betydligt högre om man även räknar i patientbesök på vårdcentral och kostnader för sjukförsäkringen.

Att vi ännu inte har ett regeringsbeslut i frågan resulterar därför i en ojämlik vård där särskilt utsatta grupper ibland inte blir vaccinerade.

Enligt Folkhälsomyndighetens beräkningar vore det därför kostnadseffektivt att införa ett särskilt program för vaccination av riskgrupper, det vill säga barn och vuxna med kroniska underliggande sjukdomar. Med ett sådant nationellt vaccinationsprogram, som i dag framgångsrikt finns för barn, skulle vårdbehovet kunna minska avsevärt.

■■ Följ ST Debatt på Facebook

I väntan på ett beslut av regeringen är det dock lite olika hur dessa vacciner erbjuds riskgrupper enligt Folkhälsomyndighetens icke bindande rekommendation. Att vi ännu inte har ett regeringsbeslut i frågan resulterar därför i en ojämlik vård där särskilt utsatta grupper ibland inte blir vaccinerade. Faktum är att täckningsgraden för influensavaccination i dag i riket ligger strax under 50 procent, och i Region Västernorrland är den 31 procent, vilket betyder man inte når upp till WHO:s målsättning om 75 procent vaccinerade. Detta kan jämföras med det nationella barnvaccinationsprogrammet där täckningsgraden i riket är cirka 97 procent.

Att införa det föreslagna nationella vaccinationsprogrammet skulle innebära både bättre hälsa för många människor och minskade vårdkostnader för regionen. Nu hoppas vi att regeringen prioriterar denna förebyggande insats och skapar jämlik vård genom att besluta om införande av bred vaccination för riskgrupper.

Christoph Varenhorst, medicinsk direktör, Pfizer Sverige

Läs också:

Den nya strokevården räddar liv – vilka kan lova att satsa på sina invånare?

Tarmcancerpatienter kan bara hoppas dra vinstlotten i ett ovisst vårdlotteri

► Blodsockerreglering inte längre det viktigaste i behandlingen av diabetes – detta måste ut till primärvården

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel