Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Alnö eller Alnön – förvirringen kvarstår

/

Annons

För en tid sedan följde jag diskussionen i Sundsvalls Tidning, huruvida Alnön skulle heta Alnö eller inte. Diskussionen var något förvirrad och utgick delvis från känsloargument.

En av debattörerna Gerhard Cederberg, kom sanningen närmast är han talar om ön i bestämd form Alnön. I sin insändare refererade också Gerhard Cederberg till Sveriges Radios intervju med en dam vid ICA i Alnövi. Frågan gällde förstås hur hon tyckte att det skulle vara. Denna fråga kan inte besvaras av vad enskilda personer, eller ens en större grupp människor tycker. Det finns regler för detta.

När det handlar om hur ett byanamn ska sägas, har däremot andra principer gällt. Då har man frågat ortsbefolkningen hur de säger byns namn och det har ibland lett till att en och samma by har två namn. Som exempel vill jag nämna Gårdtjärn, en by väster om Kovland. Den har också namnet Gåltjärn. Det namnet är den dialektala varianten och beror på att det i flera norrländska dialekter sker en förändring i uttalet där konsonantkombinationen -rd blir till -l och därför i detta fall Gåltjärn. Detta smittar också av sig på hur namnet skrivs. Därför kan man se när man närmar sig byn, de två skyltarna med olika skrivning. Jag har i Ortnamnsarkivet funnit att båda namnen funnits parallellt i hundratals år.

Tillbaka till diskussionen om Alnö eller Alnön som min text behandlar så gäller följande.

I en text av Håkan Alamaa den 18 maj på svt.se skrev han att Lantmäteriets ortnamnssektion nu slagit fast att det skall vara Alnön och inget annat.

Trafikverket lever fortfarande i en förvirrad värld. På vägen från Birsta mot Alnön har de satt upp ett antal anvisningsskyltar. Tre skyltar anger Alnö och tre uppger Alnön. Kanske är det så att verket insett att de olika formerna anger olika storheter. Vad vissa av debattörerna missat och som möjligen Vägverket förstått är att båda namnformerna är korrekta.

Inom ortnamnsforskningen finns vissa regler för namngivning som grundar sig i hur orterna genom tiderna uppkallats. Vi skiljer på naturnamn och bebyggelsenamn. Naturnamn är till exempel namn på öar, vikar, åar, berg med mera som exempelvis Rödön, Alnön, Ripsandsviken, Indalsälven, Kungsberget och många fler. De står alla i bestämd form, något undantag kan finnas. Anledningen till den bestämda formen är att de ska urskiljas från andra naturföreteelser av samma art.

Bebyggelsenamn som också innefattar administrativa enheter som gårdar, byar, socknar, församlingar, städer och så vidare står i grundform som till exempel Alnö. Jag bor alltså på Alnön, men min adress är Ripsandsviken, Alnö, och inget annat.

Jag har i Ortnamnsarkivet hittat ett stort antal referenser från brev, utdrag ur domstolsprotokoll, husförhörslängder, Hälsingelagens konungabalk från 1320-talet och många andra officiella genom århundraden till vår tid. Samtliga har formen Alnö, när referensen är by, socken, församling, kommun eller helt enkelt tätort, alltså bebyggelsenamn.

Lika entydigt anger samma källa att det heter Alnön och inget annat och att samtliga referenser till Alnön anger ön i Bottenhavet eller inom Alnö socken. Vilka slutsatser ska vi dra och hur ska vi råda i denna namnfråga?

Det enkla svaret är att om vi talar om ön och vill skilja den från andra öar är det rätta begreppet Alnön. Om vi däremot vill tala om att vi bor på ön så är vår postadress Alnö.

För att få ytterligare stöd för vad jag anfört ovan, har jag varit i kontakt med min professor vid Umeå Universitet, Lars-Erik Edlund, professor i Nordiska språk. Han har ortnamnsforskning som sin specialitet och har skrivit böcker i ämnet. Han stöder tolkningen vad gäller skillnaden mellan Alnö och Alnön och hur namnen ska användas.

Trafikverket får ta sig en ny funderare på om det är själva ön de vill informera om eller om det är tätorten Alnö. Det kanske är båda, därför har de behållit två varianter av vägskyltar. Vi får se vad som händer.

Läs mer här: Stoppa Alnön, behåll Alnö

och här: Alnö byter namn

och här: Vad är rätt – Alnö eller Alnön?

Bo Dernebo

Fil.mag. i Nordiska språk

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons