Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Besluten får inte styras av våra hjärtan

/

Annons

Om vår ”oanständiga behandling av våra gäster från Rumänien” (ledare i ST den 12 februari). Sofia Mirjamsdotter, du är varmt välkommen att besöka oss så kan vi samtala om hur vi jobbar och vilka utmaningar och möjligheter som finns. Då kan du gärna dela med dig till oss av dina tankar och idéer.

Om vi för en stund skulle lyfta blicken och lämna syndabockstänkandet och titta lite på kommunens ansvar och agerande när det gäller utsatta EU-medborgare i Sundsvall.

Inom kommunen arbetar människor, kommunmedborgare, av kött och blod och med hjärtan. Vi är inte av någon annan sort än andra som lever i Sundsvall. Vi som valt att arbeta i kommunorganisationen har i många fall gjort det för meningsfullheten i att bidra till allas välfärd och trygghet. I det fallet har många av oss gått efter vad hjärtat säger, inte minst vi som valt att jobba i socialtjänsten.

Men som de flesta säkert förstår är det jobb vi utför och de befogenheter vi har, starkt reglerade av lagstiftning. Vi anser nog att det är viktigt att vi följer våra lagar. När vi gör det kan de som vänder sig till oss vara säkra på att våra beslut inte bygger på godtycklig behandling utifrån vad våra känslor säger i olika situationer. Ibland tycker man inte om våra beslut och det kan vi förstå. Ibland tycker vi inte ens själva om att behöva fatta vissa beslut, men det är här rättssäkerheten kommer in, vår verksamhet är som sagt starkt lagstyrd oavsett vad våra hjärtan säger, och oavsett vem som behöver vårt stöd. Men i mötet med olika människor i olika livssituationer berörs våra hjärtan, precis som hos alla andra.

Ett samhälle som bygger på olika behandling utifrån vem jag är som samhällsmedborgare eller ”gäst”, eller vem jag har framför mig i en given situation är ett samhälle som snabbt skulle kunna bli korrumperat. Vi tycker inte det är en väg att gå. Så vill nog ingen ha det.

Vi tror också att människor som lever i Sundsvall vill kunna lita på att den kommunala organisationen arbetar utifrån våra svenska lagar och inte agerar olika från gång till gång beroende på vad hjärtat och känslorna säger just då eller vem det är som vill ha samhällets stöd.

Vad är kommunens ansvar och vad reglerar det?

Enligt Kommunallagen får en kommun inte hantera sådant som staten eller annan kommun ska hantera. En kommun kan till exempel inte välja att ge stöd till enskild om inte det har stöd i svensk lagstiftning, hur än behjärtansvärt det kan vara. Däremot kan kommunen – som i Sundsvalls fall med härberget i Fläsian - välja att ge hjälp vid till exempel akut risk för att människor som vistas i kommunen kan frysa ihjäl eller på annat sätt utsättas för stora hälsorisker.

Socialtjänstlagen säger att den som uppfyller kraven för uppehållsrätt och därmed har rätt att vistas i Sverige i mer än tre månader även har rätt till likabehandling. Det betyder att de har samma rättigheter och skyldigheter som övriga svenska medborgare. För den som inte är bosatt i Sverige utan vistas här för besök, vilket ofta är fallet för våra utsatta EU-medborgare, har vistelsekommunen endast ansvar för akuta insatser, så kallat nöd – om inte behovet kan tillgodoses på annat sätt, till exempel genom kontakt med aktuell ambassad. Dock gäller samma som för andra, alla beslut sker efter ansökan och individuell prövning grundad på vad lagen säger.

Vad det gäller barn har socialtjänsten ett särskilt ansvar. Ett väldigt stort ansvar. Om socialtjänsten får kännedom att det finns barn som riskerar att fara illa finns enligt socialtjänstlagen en skyldighet att ingripa till barnets skydd – oavsett barnets nationalitet eller hemvist. Socialtjänstens ansvar är att bedöma barns levnadsomständigheter och vi har en skyldighet att ingripa om förhållandena kan befaras äventyra barnets hälsa och utveckling. Även här görs dessa bedömningar individuellt, man kan till exempel inte säga att boende i husvagn per automatik är en risk för barnets liv och hälsa, det beror på husvagnens beskaffenhet och andra faktorer i barnets boendemiljö.

Vad vill vi egentligen ha sagt med detta? Jo, att vi som arbetar i kommunen med frågor som rör våra gäster från Rumänien eller andra EU-länder gör det bästa vi kan inom de ramar vi har att följa. Vi har alltid våra hjärtan med i arbetet, men vi kan inte låta de beslut vi måste fatta styras av våra hjärtan.

Vi tror det räcker så. Vi tror att läsarna förstår.

För den som vill veta mera: www.sundsvall.se/utsattaeumedborgare

Eva Leijon

Enhetschef barn och ungdom, socialförvaltningen

Eva Rönnbäck

Verksamhetschef, utredning, socialförvaltningen

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons