Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bristande kompetens hotar patientsäkerheten

Annons

Nu är mitt tålamod slut. Efter snart ett års kontakter med såväl politiker som chefer vid landstinget, Sundsvalls sjukhus utan att få någon form av reaktion eller gensvar gör jag nu en anmälan till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO)

Bristande patientsäkerhet på grund av kommunikationsproblem som följd av bristande kompetens vid SSIH. Organisationsförändringen genomfördes utan förankring hos användarna av tjänsten. Ingen konsekvens- och riskanalys har gjorts. Anmälan om vårdslös hantering av skattemedel. Kostnaden för detta experiment med patienternas säkerhet satt åt sidan

Nedan min anmälan till IVO:

Anmälan om bristande patientsäkerhet vid Sundsvalls sjukhus samt vårdslös hantering av skattemedel.

Jag vill härmed göra en anmälan om stora brister i patientsäkerheten vid Landstinget i Västernorrland, dåvarande primärvårds verksamhet, nu Sundsvalls sjukhus. En organisationsförändring genomfördes i februari 2014, då kommunen övertog ansvaret för all hemsjukvård som tidigare legat på landstingets primärvård. Ett avtal mellan kommun och landsting upprättades såkallat hemsjukvårdsavtal. Det avtalet har gemensamma tjänstemän medverkat till att utforma från både kommunen och landstinget. Där framgår klart och tydligt vilken huvudman som har ansvar för vad.

I det avtalet framgår då att den avancerade sjukvården i hemmet ska finnas kvar i landstingets regi och att kommunen har ansvaret över den basala hemsjukvården. En väl fungerande patientvård i hemmen, ASIH (Avancerad sjukvård i hemmet) mobilt team med dygnet runt kompetens övergick till ett riskfyllt experiment med patienternas säkerhet och livskvalitet som insats. Utan som helst konsekvensanalys eller riskbedömning bildades SSIH (Specialiserad sjukvård i hemmet) vars länsgemensamma verksamhet bedrivs på kontorstid måndag till fredag på konsultbasis. Sundsvalls kommuns distriktssköterskor skulle då enligt verksamhetschef på SSIH ta över patienterna övrig tid på dygnet, vilket inte fanns med i hemsjukvårdsavtalet. Vid kontakter med både patienter och personal (kommunens distriktssköterskor) framgår att det råder stora brister vad avser både kunskap/kompetens/erfarenhet hos SSIH:s nuvarande personal då den tidigare fungerande verksamheten i stort sett upplöstes och värdefull kompetens och erfarenhet försvann från verksamheten.

Kommunens distriktssköterskor besitter en utmärkt kompetens och erfarenhet då ett flertal distriktssköterskor kommer från tidigare ASIH. Kommunikationen mellan SSIH och kommunens personal är mycket bristfällig. Detta på grund av dålig insikt och kompetens vid SSIH:s ledning. Svaret från ansvariga chefer är att man visst har en god kompetens. Säkert är det så inom områden som inte behövs vid specialiserad sjukvård i hemmen. Vid omorganisationen så genomfördes den utan någon kontakt med de avdelningar på sjukhuset som använde sig av dåvarande ASIH. Ingen kontakt över huvud taget togs med onkologen, kvinnokliniken eller kirurgen som var de största remitanterna av ASIH:s tjänster. Patientansvariga läkare valde att låta patienterna finnas kvar på sjukhusets avdelningar, då patientsäkerheten inte kunde garanteras av SSIH:s verksamhet. Detta har lett till att en svårt sjuk patient kategori inte kunnat erbjudas den vård i hemmet med god livskvalitet som var möjlig före SSIH:s omorganisation. Det har även bidragit till en ökad beläggning av specialistvårdens vårdplatser på Sundsvalls sjukhus, där fördröjning av kurativ (botande) behandling inte kunnat genomföras på nyinsjuknande patienter på grund av platsbrist.

Omorganisationen genomfördes utan politiska beslut. Det har skett utan de ansvariga politikernas vetskap.

Lennart Uggeldahl

Ordförande, ILCO Västernorrland

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons