Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Docent: Varför kopplas MSB in för att bekämpa skogsbränderna?

Annons
Det förbryllar att staten skyddar den liberala skogsnäringen och inte låter försäkringsbolagen eller näringsidkarna själva betala, hävdar Morten Nørholm,  biolog och docent i pedagogik. Bild: Räddningstjänsten Jämtland / Fredrik Sandberg/TT

Med anledning av Professorn: En aspekt har vi missat – skogsbränder är inte onaturliga, ST 2/8

Professor Bengt Gunnar Jonsson skriver att det i tidigare epoker brann ungefär tio gånger så mycket skog varje år som har brunnit under katastrofåret 2018. Stämmer det, kan man fråga sig varför det anses vara en katastrof när en såpass liten del av Sveriges skog brinner, och varför Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kopplas in för att bekämpa skogsbränderna, inte bara lokalt för att skydda enstaka bostäder och små samfund.

Det är bara av snäva ekonomiska hänsyn som skogen måste skyddas, även ur statens synvinkel.

Enligt professor Jonsson är det motsatsen till en ekologisk katastrof att skogen brinner. Det är – som han skriver – en individuell katastrof för de vars hem blir lågornas byte, och för skogsägande personer och bolag om skogen brinner. Det vore en katastrof för privatpersoner och bolag om den skog som skulle ha skövlats och sålts, i stället brann upp.

Men varför är det en sak för en offentlig myndighet och inte för försäkringsbolagen att hindra förlusten hos en liten grupp av liberala näringsidkare som har lite otur med vädret?

Professor Jonssons arbete är viktigt för demokratin, men om hans pärmar blir blöta när det regnar, får han gå inomhus eller åka buss eller taxi i stället för att gå eller cykla. Inte ställer MSB upp med ett paraply.

Men om man bedömer skogsnäringen vara en liberal näring, förbryllar det dock att staten skyddar dessa värden och inte låter försäkringsbolagen eller näringsidkarna själva betala.

Skogen anses bara ha ett ekonomiskt värde, men enbart för den som realiserar värdet genom skövla skogen och sälja ved, det vill säga för den som förstör skogen. En ekologisk måttstock används inte.

Det illustrativa fotot (se nedan) är från Balkan där skogsbränder ofta uppstår och släcks av sig själva. Men en halvbränd gran går det ju inte att göra varken papper eller timmer av. Så fastän en halvbränd gran har stort både ekologiskt och rekreativt värde, och även har ett värde för turistnäringen och för Sveriges internationella renommé, anses trädet ändå vara värdelöst. Inte bara av skogsägaren, inte bara av skogsnäringen, utan av staten som så. Annars skulle MSB inte kopplats in.

Halvbränd gran på Balkan. Bild: Thomas Vikstrøm

Det är alltså bara av snäva ekonomiska hänsyn som skogen måste skyddas, även ur statens synvinkel. Men skogen skyddas på ett sätt som äventyrar både ett ekologiskt och ett rekreativt värde: skogen skyddas enbart för att sedan förstöras.

Kommer man dessutom ihåg att Sverige är bland de länderna i världen där skövlingen av urskog försiggår snabbast, blir saken ännu värre inte bara ur ekologers synpunkt, utan även ur statens synpunkt.

Ur en förhärskande synvinkel anses Sveriges skog vara en produktionsapparat vars värde enbart mäts med ekonomiska mått. Att MSB kopplas in visar att detta värde anses betydelsefullt även för samhället som så, och att alla andra värden är sekundära.

Men om man bedömer skogsnäringen vara en liberal näring, förbryllar det dock att staten skyddar dessa värden och inte låter försäkringsbolagen eller näringsidkarna själva betala. Dessutom är det konstigt att varken skogens ekologiska eller rekreativa värden anses viktiga för samhället. Tvärtom: genom att låta MSB skydda ekonomiska värden bekämpar staten aktivt dessa andra värden. Varför?

Morten Nørholm, Uppsala, biolog och docent i pedagogik

Läs också:

SD: Centern har rätt om krisberedskapens kris – men är inte trovärdiga

C: Sverige måste rusta upp sin krisberedskap

SD: Sveriges beredskap för det värsta måste bli bättre

C: Sverige måste rusta upp sin krisberedskap

Sofia Mirjamsdotter: Räddningstjänsten är inte rustad för extremvädret som snart kan vara det nya normala

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons