Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Förbered kommunen på att Barnkonventionen snart är lag

Annons

FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, kommer snart att vara svensk lag. En anledning till att Barnkonventionen behöver bli lag i Sverige är att den i dag inte används när beslut som rör barn ska fattas. Det beror till stor del på att beslutsfattare inte har fått tillräcklig utbildning i vad konventionen innebär.

I Sverige har kommunerna det största ansvaret för barns möjlighet till en trygg uppväxt, en bra utbildning och för att de barn som lever i en särskilt utsatt situation får extra skydd och stöd. För att se till att detta sker är ett systematiskt och långsiktigt arbete med Barnkonventionen ett utmärkt verktyg.

■■ Här hittar du fler insändare och debattartiklar.

Vi inom Rädda Barnens lokalförening i Sundsvall/Medelpad känner till att våra kommuner redan har genomfört vissa åtgärder för att Barnkonventionen ska efterlevas. När den nu ska bli lag är det dags att ta nästa steg.

Vi uppmanar därför Sundsvall, Timrå och Ånge kommuner att satsa på utbildning och fortbildning om Barnkonventionen för kommunens alla anställda. Utbildningsinsatserna måste starta redan nu, så att de anställda, när lagen väl träder i kraft, direkt kan börja praktisera nya lagen fullt ut.

Utöver utbildning har vi på Rädda Barnen identifierat sex områden att fokusera på för att säkerställa ett rättighetsperspektiv. Inom alla dessa områden ska barns inflytande löpa som en röd tråd.

• Kommunen behöver ha en förståelse för vilka villkor barnen lever under – för detta krävs systematisk datainsamling som också inkluderar att prata med barnen själva.

• Kommunen behöver ta fram en långsiktig plan för hur arbetet med Barnkonventionen ska gå till – vad ska prioriteras, vilka resurser ska avsättas och vem har ansvar för arbetets olika delar?

• Genomförandet av planen för arbetet med barns rättigheter behöver samordnas i kommunen – förvaltningar och verksamheter kan inte arbete i egna stuprör eftersom barns rättigheter sträcker sig över olika områden och aldrig uteslutande rör en enskild förvaltning eller verksamhet.

• Kommunen behöver se till att allt arbete bedrivs ur ett barnrättsperspektiv genom att analysera konsekvenser för barnet när beslut som rör barn fattas.

• Arbete för barns rättigheter behöver tänkas in i kommunens budgetarbete. Finns inte ekonomiska resurser öronmärkta för barnrättsarbete kommer inget sådant arbete att genomföras.

• Involvera civilsamhället – frivilligorganisationerna har ofta god insyn i hur barnen i kommunen har det och därför är det viktigt att kommunen samarbetar med organisationer.

Genomförs detta, är vi säkra på att Sundsvall, Timrå och Ånge kommer att bli föregångskommuner för resten av Sverige och ta en ledande ställning för barns rättigheter när lagen träder i kraft.

Jana Lindh Olsson

Styrelsen Rädda Barnens lokalförening i Sundsvall, Medelpad

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons