Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Jämställdhet är målet – feminismen sättet att nå dit

/

Annons

Ett jämlikt samhälle fritt från diskriminering är en vision som få sätter sig emot. Trots det hörs ofta röster som menar att vi inte behöver en feministiskt politik i Sverige och det pratas till och med om att jämställdheten skulle ha gått för långt, ett påstående som faller på sin egen orimlighet.

En enig riksdag har beslutat att Sverige ska vara ett jämställt land genom att anta fyra jämställdhetsmål:

1. Vi ska ha en jämn fördelning av makt och inflytande.

2. Vi ska ekonomisk jämställdhet.

3. Vi ska ha en jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet.

4. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Hur ser det då ut på de fyra områdena? Är vi jämställda? Till exempel är sju av tio ordföranden i Sveriges kommunstyrelser män. I riksdagen sitter männen visserligen på lite drygt hälften av stolarna men bara två partiledare är kvinnor och vi har aldrig haft en kvinnlig statsminister.

I den privata sektorn ser vi bara sex procent kvinnor på vd-posten i börsbolag och alla siffror i Statistiska centralbyråns publikation "På tal om kvinnor och män" talar samma sorgliga språk. Vi har en inte en jämn fördelning av makten.

Kvinnor tjänar i dag 83 procent av mäns löner, när kvinnolönerna räknats upp till heltid. På en livstid blir det i genomsnitt 3.6 miljoner mindre. Löneskillnaderna finns i alla lönelägen och i stort sett alla branscher. En lägre lön sätter sig i samtliga sjukförsäkringssystem och resulterar i en låg pension som inte går att leva på. Vi har inte en ekonomisk jämställdhet.

Kvinnor lägger i genomsnitt en timme mer om dagen på obetalt arbete i hemmet. På ett år blir det nio arbetsveckor. Kvinnor tar ut två tredjedelar av vab-dagarna och 75 procent av föräldraledigheten. Vi tar inte lika stort ansvar för arbetet med våra barn och hem. 

Kvinnor misshandlas och dödas av män de har en nära relation med. I snitt dödas 17 kvinnor varje år av en man i sin närhet. Under 2013 anmäldes 17 700 sexualbrott varav 6 000 rubricerades som våldtäkt. 98 procent av de misstänkta var män. Vi har inte utrotat mäns våld mot kvinnor.

Vi har alltså fyra områden där vi enkelt kan se hur jämställda vi är och vi når inte ett enda av målen i dag. Man kan därför inte hävda att vi är jämställda i Sverige och det är ingen åsikt. Det är fakta. 

I dag görs väldigt lite för att vi ska få ett samhälle som värderar kvinnor och män lika och det vill vi ändra på. Vi vill inrätta en jämställdhetsfond för att höja kvinnors löner, vi vill individualisera föräldraförsäkringen och vi vill förkorta arbetstiden. Då får vi rättvisare arbetsfördelning och bättre möjligheter för alla att kombinera yrkesarbete med föräldraskap.

Vi vill riva upp pensionssystemet så att pensionen inte grundas på livslönen. Vi vill se förbättringar inom rättsväsendet och ökade resurser till kvinnojourer och socialtjänst för att bättre kunna hjälpa våldsutsatta kvinnor. Jämställdhet är målet, feminismen är sättet att ta sig dit. Vår feministiska politik skapar utrymme i samhället för alla människor oavsett kön, ålder, funktionalitet, sexualitet, trosuppfattning eller etnicitet. En rosa röst är en röst för alla människors lika värde. 

Matilda Högdahl

Ordförande Feministiskt initiativ Sundsvall

Helena Nässén

Kommunikationsansvarig Feministiskt initiativ Sundsvall

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons