Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Katrinehill strider mot översiktsplanen på flera punkter

Annons
Skribenten menar att man frångått översiktsplanen vid arbetet med det planerade bostadsområdet Katrinehill. Bild: Håkan Humla

Jag vill börja med att säga att jag är positivt inställd till Katrinehill, det är ett fint område med en god placering relativt nära stadskärnan och samtidigt nära vår underbara natur, precis som vi bor i dag i Sidsjö-Sallyhill- och Nackstaområdet.

Låt oss dock börja i översiktsplanen, ÖP 2021. Översiktsplanen är en grundsten i den långsiktiga utvecklingen av Sundsvall och ett styrande dokument.

Marken där Katrinehill planeras består av tre olika områden; Kärnområde natur/friluftsliv, Grönstråk samt Bostäder. Det står klart och tydligt i översiktsplanen att både Kärnområde natur/friluftsliv samt Grönstråk ska skyddas från exploatering då de är viktiga områden för natur, rekreation och friluftsliv.

För Plus-kunder: 117 synpunkter kring bostadssatsningen i Katrinehill: "Upplevs som ett dråpslag"

Markanvändning enligt översiktsplanen 2021.

Utveckling av Katrinehill finns med i översiktsplanen och man har där bedömt konsekvensen att utveckla detta område som ganska liten, förutsatt att Kärnområden och kopplingar via Grönstråk till dessa bevaras. Det står också att motionsspårets funktion ska säkerställas, det vill säga elljusspåret som startar i Nacksta i dag.

Bilden är skrämmande och planprogrammet står i strid med översiktsplanen på minst tre punkter.

I planprogrammet över Katrinehill kan man se att de områden som i översiktsplanen benämns som Kärnområde natur/friluftsliv samt Grönstråk nu är belagda med bostäder, gator och parkområde. Kärnområdet har flyttats till att bara vara området precis närmast Grodtjärn och har alltså krymp väsentligt i storlek. Nuvarande elljusspår från Nacksta till Grodtjärn har ett nytt läge, väster om Grodtjärn, vilket betyder att två kilometer av spåret har försvunnit.

Bilden är skrämmande och planprogrammet står i strid med översiktsplanen på minst tre punkter.

För Plus-kunder: Grannarnas motdrag – så vill de lösa Katrinehillsfrågan: "Bättre för alla"

Är nuvarande planprogram för Katrinehill förenligt med rådande översiktsplan? Svaret på den frågan är ett enkelt och entydigt nej.

Är då översiktsplanen juridiskt bindande? Nej, men både i strukturstudien och i planprogrammet hänvisar man till översiktsplanen som det styrdokument som har den högsta påverkan inom stadsplanering. Att då så grovt gå ifrån denna är ett direkt tjänstefel.

Gör om, gör rätt! Flytta bebyggelsen och gatorna i Katrinehill bort från Kärnområden natur/friluftsliv samt bort ifrån Grönstråk samt bevara därmed också elljusspåret från Nacksta till Grodtjärn.

Gör om, gör rätt!

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Läs också:

L: Gör rätt från start i Katrinehill – alla synpunkter måste beaktas

Planprogrammet för Katrinehill saknar vetenskaplig förankring – oacceptabelt av kommunen

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons