Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Landsbygdslån – för en levande landsbygd

Annons

Enligt Boverkets senaste statistik råder bostadsbrist i 240 av landets 290 kommuner. I Västernorrlands län redovisas bostadsbrist i fem av sju kommuner. Och bostadsbristen gäller inte enbart länets centralorter. En bortglömd del av problemet är att det idag är svårt att köpa eller uppföra ett nytt hus i det som definieras som lands- eller glesbygd.

Vi menar att en fungerande bostadsmarknad även måste ta sikte på de glest befolkade delarna av landet. I en färsk rapport som går under namnet Så löser vi bostadskrisen, och som finns på vår hemsida, presenterar vi fyra konkreta åtgärder. Ett av våra förslag är att Sverige inför ett särskilt Landsbygdslån. Efter modell från Norge föreslår vi ett statligt topplån till boende i glesbygd och på landsbygd som gör det möjligt att uppföra eller köpa ett hus med äganderätt.

Grundtanken är att ett hushåll som har tillräckliga löpande inkomster ska kunna köpa eller uppföra ett hus, även om totalkostnaden överstiger det aktuella marknadsvärdet. Det finns nämligen ett behov av en viss nyproduktion även på landsbygden. Många befintliga hus är dåligt anpassade efter moderna krav. Det gäller både för barnfamiljer och äldre. Landsbygdslånet skulle göra det möjligt för fler att bo i en attraktiv livsmiljö och bidra till en levande landsbygd.

I dag finns ett system med statliga kreditgarantier som hanteras av Boverket som är en försäkring som långivare kan teckna för lån till ny- och ombyggnad av bostäder. Systemet är dock inte så välkänt. Ett sätt att få större effekt är att utveckla garantisystemet till ett statligt topplån i form av landsbygdslån.

Ett landsbygdslån ska beviljas om den enskilde kan ställa upp med minst 20 procent eget kapital och att banken är beredd att bevilja ett bottenlån på ca 50 procent. Resterande del, finansieringen mellan 50–80 procent, skulle därmed utgöras av det nya landsbygdslånet. Landsbygdslånet bör vara självfinansierat. Räntan bör baseras på statens upplåningskostnader plus avgift. Avgiften ska täcka administration och kreditförluster, på samma sätt som studielånesystemet fungerar. Amortering på lånet föreslås ske på 30 år.

Ett samhälle med en social bostadspolitik förutsätter att även de med låga inkomster ska kunna äga sitt eget hem. Med startlån, subventionerat bosparande, ett nytt bostadsbidrag i form av ett tillfälligt omställningsstöd samt landsbygdslån har vi presenterat fyra konkreta åtgärder för att lösa bostadskrisen. Ett ökat bostadsbyggande, både i städer och på landet handlar nämligen ytterst om hur unga och ekonomiskt svaga hushåll ska kunna efterfråga nya bostäder, även i Västernorrlands län.

Lennart Weiss, Kommersiell direktör, Veidekke

Stefan Attefall, rådgivare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons