Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

"Med berått mod planerar de för sämre framkomlighet"

/

Annons

Majoriteten i stadsbyggnadsnämnden fortsätter att framhärda i enfilig väg genom vår stad. Med berått mod planerar de för en sämre framkomlighet med längre köer som följd, vilket också leder till ökade utsläpp, i vår redan hårt utsläppsbelastade stad.

Denna förtätning i trafik står inte i paritet med Moderat och Liberal intention, att utsläppen av såväl partiklar, som kvävedioxid, ska minska, samt att vi kräver ett bibehållet (eller förbättrat) trafikflöde genom Sundsvall. Att majoriteten framhärdar i att försvåra för trafiken att komma fram, med längre köer som följd, är inte acceptabelt för oss.

I stadsbyggnadskontorets pm 2016-08-04, för väg 562/"gamla E4", sträckan från Skönsberg till järnvägsstationen, står att läsa, att "framkomligheten för bil blir nedsatt jämfört med idag. Tiden med tät trafik morgon och eftermiddag kommer att förlängas, uppskattningsvis cirka 40 procent".

■■ Här hittar du fler insändare och debattartiklar.

Vi kommer alltså i princip få en näst intill fördubbling av köer och väntetider för alla oss som ska till jobbet på morgonen, och när vi ska hem från våra jobb på eftermiddagen med den nya enfiliga vägen. Trafikljusen på gamla E4 kommer att ha längre tidsintervall för grönt ljus, vilket leder till att övrig trafik blir stillastående. Det leder till att långa bilköer bildas på anslutande vägar, exempelvis trafik från Norrmalm och Södermalm, som ska ut på gamla E4.

Läs också: Förlängd körtid när gamla E4 byggs om: "Det är anmärkningsvärt"

I Trafikverkets samrådshandling, 2016-05-23, för sträckan, står också att "framkomligheten bedöms minska, vilket leder till att det under rusningstider uppstår mer köbildning än i nuläget. Detta innebär att utsläpp till luft riskerar att öka under rusningstider."

I Sundsvalls kommuns åtgärdsprogram för friskare luft i Sundsvall står det att med tanke på den expansion Sundsvall genomgår, med nya bostäder på Norra och Södra kajen, nytt resecentrum och fler arbetsplatser, kan trafiken att på sikt komma att växa, samt att luftföroreningarna på nytt kommer att öka.

Att medvetet planera för ökade utsläpp och en fördubbling av stillastående biltrafik genom staden, är inte inom ramen för Moderat och Liberal politik.

Vi vidmakthåller vår tidigare hållning i fråga om vägsträckan – bibehåll filerna, men anpassa utformningen till stadsgata/boulevard, som det var tänkt från början.

Gunilla Molin (M)

Gruppledare stadsbyggnadsnämnden

Lars Holmgren (L)

Ledamot stadsbyggnadsnämnden

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons