Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Miljöpartiet: För ett hållbart och öppnare Sundsvall

/

Annons

Uppvärmning av jorden är med 95 procent säkerhet orsakad av människan och klimatförändringarna är inte bara ett faktum utan leder också till påtagliga förändringar – på hela jorden. Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Uppvärmningen kommer att leda till mycket allvarliga konsekvenser för både djur och människor och är ett globalt säkerhetshot med ökade risker för extrema väder­händelser. Klimat- utsläppen måste minska kraftigt under de kommande åren.

Under mandatperioden vill Miljöpartiet i Sundsvall stimulera en omställning från fossila till förnyelse-bara bränslen. Vi vill skapa bättre förutsättningar för bussåkande och även samåkning i bil genom att fortsätta bygga pendlarparkeringar och se över turlistorna.

Energi ska användas klokare och därför vill vi att Sundsvalls kommun är en föregångare på klimatsmart byggande. Vi vill satsa på bland annat solenergi i kommunens fastigheter.

Den senaste tiden har vårt samhälle blivit kallare. Klyftor och rasism har tillåtits växa. Skillnaderna ökar mellan kvinnors och mäns ekonomiska förutsättningar.

Det är dags för en mänskligare och varmare politik. – Politiken måste bli varmare! – Inte klimatet! Vi vill att Sundsvall blir en öppen kommun där alla får en plats i samhället.

För Miljöpartiet är kampen mot utanförskap avgörande. Vi vill att människor ska känna egenmakt och inflytande över sin dag, vara aktiva, skapande och vilja och kunna ta ansvar. Detta skapar engagemang och en känsla av tillhörighet och gemenskap.

I Miljöpartiet i Sundsvalls budgetförslag finns ett antal konkreta uppdrag som vi vill se genomförda: Vi vill under mandatperioden stötta ungdomar som saknar gymnasieexamen genom samverkan med Arbetsförmedlingen om lärlings- och praktikplatser.

Vi vill lägga till funktionell språkinlärning inom SFI där större fokus ska läggas på den svagaste gruppen. Vi vill införa ett faddersystem för nya svenskar för att underlätta deras deltagande i det svenska samhället. Vi vill att kommunen i ökande grad erbjuder heltidsförskoleplats för alla barn även om föräldrarna är föräldralediga, arbets-sökande eller nysvenskar. Vi satsar på fritidsgårdarna för mer personal och mer öppet även på sommaren. Vi vill ha fler fältassistenter. Vi vill ha mer personal på ”Slink In” för att kunna hjälpa den ökande skaran av hemlösa. Vi vill att äldre ska ha möjlighet till regelbunden vistelse utomhus.

Sundsvall ska erbjuda en skola med individualiserat lärande, där nyfikenhet och kreativitet uppmuntras och självkänsla stärks. Skolan ska ge varje barn möjlighet att ”vara sig själv” och växa till den hen vill vara. Alla har rätt att lyckas och utvecklas i skolan.

Därför vill Miljöpartiet minska storleken på barngrupper och klasser i förskola, grundskola och på gymnasiet och att alla elever ska ha större tillgång till specialkompetens som till exempel kuratorer och specialpedagoger. Vi vill att Kulturskolan ska fortsätta vara kostnadsfri.

Ett hållbart och öppnare Sundsvall är möjligt. Miljöpartiet är övertygade om att vi kan vända trenden, att vi kan påverka. Det finns många sätt att vara grön på. Vi förenas av den gemensamma uppgiften att forma vårt samhälle för en ny tid.

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons