Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Miljöpartiet har stöd för sin vision

/

Annons

Replik på insändaren "Enkelfiligt genom stan ingen lösning", ST 25 juni.

En av de riktlinjer som finns i gällande Översiktsplan 2021, det dokument som ligger till grund kommunens verksamhet inom stadsplanering, är att ”generellt bör prioritering av trafikslagen för personresor göras enligt följande: 1. Gång och cykel, 2. Kollektivtrafik, 3. Bil. Det kan innebära att ”delar av det utrymme som i dag i huvudsak disponeras av bilar kan behöva ersättas av utrymme för gående, cyklister och kollektivtrafik.”

Trafikverket har tillsammans med Sundsvalls kommun gjort en åtgärdsvalsstudie som underlag för ombyggnaden av gamla E4. Där påpekar man att gamla E4 ska byggas om till en mindre väg med en mer lokal funktion där man beaktar förutsättningarna för kollektivtrafik samt gång och cykel. Med anledning av de problem med luftkvaliteten som finns i centrala Sundsvall konstaterar man att "det är viktigt att inte öka antalet bilresor i samband med att ny E4 tas i bruk, utan att i stället öka andelen som går, cyklar och åker kollektivt”.

I ”Åtgärdsprogram för friskare luft i Sundsvall” konstateras att 40 procent av alla bilresor i Sundsvall är kortare än fem kilometer, och att det är särskilt angeläget att föra över en del av dessa korta bilresor till gång eller cykel. Utsläppen är störst i början av en resa och flertalet av dessa korta resor sker inom områden där många människor bor eller arbetar.

Också i dokumentet ”Stadsvision Sundsvall” föreslås att gamla E4-sträckningen ”utformas som en grön boulevard som talar gatuspråk i stället för vägspråk". Vidare att ”den gröna boulevarden utmed stenstaden ska bära stadens alla kännetecken. Körbanorna skiljs åt, fotgängare och cyklister får plats och barriäreffekten minskar.”

Detta är bara några exempel som ger stöd för Miljöpartiets vision om ett minskat bilåkande.

Miljöpartiet har arbetat, och kommer även i fortsättningen att arbeta, för att mer av bilresandet flyttas över till ett mer hållbart resande såsom kollektivtrafik och cykel. Miljöpartiet vill skapa en levande, grön och upplevelserik stad där människan, och inte bilen, står i centrum.

Det är Miljöpartiets berättelse om Sundsvalls framtid.

Angel Villaverde (Mp)

Gruppledare i Sundsvall

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons