Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Några klargöranden i debatten om våra sjukhus

Annons

De senaste veckorna har många frågor och många påståenden förekommit i debatten kring sjukhusen i vårt län. Vi ska här försöka klargöra fakta i några av dessa frågor.

Sjukhusen i vårt län gör av med en miljon kronor mera varje dag än vad som finns i specialistvårdens budget. Detta kan inte fortsätta. Ett nästan helt enigt landstingsfullmäktige beslutade därför i april om en Insatsplan, som ska sänka kostnaderna i landstingsverksamheten med 250 miljoner kronor. 160 miljoner av dessa ska klaras i specialistsjukvården.

Tjänstemannaledningen i landstinget har därför under sommaren utarbetat ett förslag på åtgärder som de ser är möjliga att göra. Deras utgångspunkter har, vad gäller specialistvården, varit att vi ska ha kvar tre sjukhus, att vi ska behålla fast anställd personal så långt det är möjligt, att vi ska klara kompetensförsörjningen vid sjukhusen samt att sänka kostnaderna med 160 miljoner kronor.

I debatten har det påståtts att Sollefteå sjukhus håller sin budget medan Sundsvalls sjukhus inte gör det. De fakta som finns på sjukhusnivå är från 2012 och då var underskotten -58 miljoner kronor i Sundsvall, -32 miljoner kronor i Örnsköldsvik och -23 miljoner kronor i Sollefteå. 

Befolkningsunderlaget för Sundsvalls sjukhus är cirka fyra gånger så stort som för Sollefteå sjukhus.  De följande åren finns inte redovisningar per sjukhus, då organisationen övergick till vårdområden som hade verksamhet på alla tre sjukhusen.

Det vi dock vet är att kostnaderna för stafettläkare och stafettsjuksköterskor ökat kraftigt varje år. Nyligen redovisades att 70 procent av stafettkostnaderna i länet uppkommit på kliniker vid Sollefteå och Örnsköldsviks sjukhus.

Mera fakta: kostnaderna för att utföra en viss behandling eller operation är olika vid de tre sjukhusen. I genomsnitt är de högst i Örnsköldsvik, lägre i Sollefteå och lägst i Sundsvall.

Att driva akutsjukvård av den omfattning som görs vid våra tre sjukhus kräver en i grunden lika stors resursinsats. Det handlar om akutmottagningar, dygnet-runt-vård, jourlinjer med mera. En effekt av detta är att denna kostnad är betydligt högre per invånare vid ett litet sjukhus än ett större.

Hälso-och sjukvårdsnämnden, som ansvarar för länets specialistsjukvård, gav i går torsdag landstingsdirektören en lång rad uppdrag. Dessa uppdrag ska ge svar på ett antal frågor, beskriva några olika alternativ till förändringar samt presentera genomarbetade förslag på förändringar. Att klara det akuta omhändertagandet, att klara patientsäkerheten och att sänka kostnaderna i tillräcklig omfattning är krav som nämnden ställer.

Allt detta kommer nämnden under hösten att få ta del av, diskutera och så småningom fatta beslut om. Större förändringar kommer att föras upp till landstingsfullmäktige för beslut.

Fotnot: Artikeln finns endast på webben.

Ewa Back (S)

Ordförande Hälso-och sjukvårdsnämnden

Elisabet Strömqvist (S)

Ordförande Landstingsstyrelsen

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons