Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Om ni bryr er om klimatet: Fasa ut kalhyggesbruket

Annons

Replik på Skogen är alldeles för värdefull för att bara eldas upp, ST 25/6.

Tidigare i ämnet: Skogen måste både få leva och dö för att rädda klimatet, ST 21/6.

Linda Eriksson och Helena Sjögren från Skogsindustrierna skriver i ST 25 juni att skogen är för värdefull för att endast användas som energi. Där är vi överens.

Över 90 procent av den produktiva skogsmarken är påverkad av skogsbruk och många värdefulla naturskogar har omvandlats till artfattiga trädplanteringar. Över 1800 skogslevande växt- och djurarter är rödlistade i Sverige mycket på grund av det intensiva skogsbruket. Produktion dominerar över miljö, trots att dessa mål ska vara jämställda enligt skogsvårdslagen.

Upp till bevis, Skogsindustrierna! Om ni verkligen bryr er om klimatet, fasa ut plantage- och kalhyggesbruket.

Skogsbruket i Sverige baseras på kalhyggesbruk vilket har en starkt negativ klimatpåverkan. När en skog kalavverkas, frigörs stora mängder växthusgaser till atmosfären. Skogar upp till 800 år kan fortsätta lagra kol och fungera som aktiva kolsänkor. Få sådana gamla skogar finns kvar i Sverige. Andelen gammal skog med grova träd och död ved har minskat drastiskt sedan 1800-talet. Idag är ca 60 procent av den produktiva skogen yngre än 60 år. Studier visar även att trädplantager ofta lagrar mindre kol än den tidigare naturliga skogen.

Genom att skydda skogar med stort kolförråd förhindras utsläpp av växthusgaser. Europeiska vetenskapsrådet EASAC menar att bioenergi från skog kan öka koldioxidutsläppen i EU och äventyra målen i Parisavtalet. De uppmanar beslutsfattare att omvärdera sin hållning till skogsbiomassa som energikälla.

Om trä används som byggmaterial istället för energikrävande betong kan en begränsad klimatvinst göras. I övrigt är skogsprodukter försumbara som kollager eftersom det mesta av kolet lagras i kortlivade produkter som t.ex. papper. Bara en mindre del (ca 20-30 procent) blir till långlivade produkter som timmer.

Att förorda en ökad produktion av skogsprodukter och biobränslen är högst oansvarigt med tanke på den förödande situationen för den biologiska mångfalden och klimatet. Planetens gränsvärden för förlust av biologisk mångfald och klimatförändringar har passerats. Vi behöver inte mer tillväxt och konsumtion i en värld som miljömässigt barkar åt helt fel håll.

 ■■ Följ ST Debatt på Facebook

Upp till bevis, Skogsindustrierna! Om ni verkligen bryr er om klimatet, fasa ut plantage- och kalhyggesbruket. Satsa storskaligt på ett kalhyggesfritt, naturnära och mer varierat skogsbruk. Främja blandskogar. Bevara alla skogar med höga naturvärden obrukade. Fasa ut tillverkningen av kortsiktiga pappersprodukter och satsa på återvinning och återanvändning.

Först då börjar ni agera i rätt riktning.

 

Lina Burnelius, ansvarig för skogsfrågor Greenpeace 

Frodre Pleym, Sverige Chef Greenpeace

Viktor Säfve, medgrundare av Skydda Skogen

Stig-Olof Holm, talesperson, Skydda Skogen

Pia Björstrand, talesperson, Klimataktion

Samuel Jarrick, talesperson, Klimataktion

Pella Thiel, vice ordförande, End Ecocide Sweden

Alice Andersson, Ordförande PUSH Sverige

Mikael Sundström, Jordens Vänner

Läs också:

► Plantera en skog i stället för att dränka studenterna i blommor

► M: Staten ska inte vara skogsägarnas värsta fiende

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons