Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Steen i fablernas värld

/
  • Mats Persson replikerar Anton Steens, Svensk vindenergi, insändare från den 25 juni.

Annons

Svensk Vindenergi får miljontals kronor av vindkraftsindustrin för att sprida osanningar och rena lögner om vindkraft. Nu senast i ST den 25 juni skriver Anton Steen att mer vindkraft bland annat leder till lägre elpriser.

Att mer vindkraft i sig skulle leda till lägre elpriser är i sig helt omöjligt. Branschen har redan med nuvarande elpriser svårt att räkna hem sina investeringar trots att olika politiska stödåtgärder i dag kan ge över 50 öre/kWh i bidrag. Elcertifikaten ger 20 öre/kWh, skattebefrielse ger ytterligare 29 öre/kWh för kommuner och företag som investerar i egna vindkraftverk. Vindkraften betalar inte heller effektskatt (för kärnkraft ca 5,5 öre/KWh) eller fastighetsskatt (för vattenkraft ca 7,5 öre/KWh). Att då påstå att det inte är politiska styrmedel som gör det möjligt att bygga vindkraft eller att den byggs för att den är konkurrenskraftig är en ren lögn som endast syftar till att vilseleda läsaren.

Vidare påstår sedan Steen att Sverige nu behöver bygga all denna vindkraft, inte för att Sverige behöver den, utan för att den skall bidra till att minska utsläppen i resten av EU. Vindkraft som alltså Sverige inte behöver men som ändå till hälften skall bekostas av svenska skattebetalare och elkonsumenter.

Vad Steen här glömmer att berätta är att elproduktion inom EU ingår i handeln med utsläppsrätter vilket i praktiken sätter ett tak för hur mycket koldioxid som varje år får släppas ut. Det innebär att det oavsett om det byggs vindkraft eller inte i Sverige så påverkas inte koldioxidutsläppen inom EU. Mängden utsläppsrätter förblir desamma och används de inte till elproduktion i Tyskland så kan de användas till stålproduktion i Italien.

Också påståendet att Danmark har mycket mer vindkraft än Sverige är en lögn. Sveriges elproduktion från vindkraft beräknas i år passera Danmarks. Värt att påpeka är då att Sverige, till skillnad från Danmark, redan idag har en helt fossilfri elproduktion.

Vad som också sällan kommer fram i debatten är att koldioxidutsläppen från elproduktionen i EU endast står för tre procent av de globala utsläppen. Kina och USA står idag ensamma för 40 procent. I Kina ökar dessutom utsläppen nu i en takt som på bara tio år motsvarar hela Europas nuvarande klimatutsläpp.

Trots detta så skall Sverige givetvis efter bästa förmåga bidra till att minska utsläppen av växthusgaser så mycket som är ekonomiskt och tekniskt försvarbart. En stor del av Sveriges utsläpp kommer i dag från transportsektorn och det är här som åtgärder kan göras som också leder till minskade klimatutsläpp.

Med effektiva åtgärder och styrmedel här så kan Sverige reducera sina klimatutsläpp och samtidigt skapa förutsättningar för nya jobb i Sverige. Detta till skillnad från satsningar på vindkraft som ger få varaktiga jobb och enbart gynnar riskkapitalbolag och den danska och tyska vindkraftsindustrin.

När väl en majoritet av det svenska folket inser detta så tror jag nog att de flesta säger nej till fortsatt utbyggnad av storskalig vindkraft som ödelägger stora naturområden i Sverige till ingen nytta.

Mats Persson

Sundsvall

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons