Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Stornorrland skulle förminska vårt län

Annons

Förra året tillsatte regeringen Indelningskommittén med uppdrag att ge förslag till större och färre regioner. Detta med anledning av att regeringen senast augusti år 2017 kommer att föreslå en ny indelning med färre län och landsting.

Indelningskommittén presenterade i mars sitt första utkast till ny regionindelning. I detta förslag hamnade vårt län tillsammans med Norrbotten, Västerbotten och Jämtlands län i ett så kallat Stornorrland.

Läs också: Skapa storregioner och lös problemen i landstinget

Det vi först och främst ställer oss frågande till är den folkliga förankringen i indelningskommitténs förslag. Önskan om en ny region är ingenting som vuxit fram från medborgare eller lokala företrädare, det är ett politiskt projekt som sker över medborgarnas huvuden. I detta finns både demokratiska brister men också risken att den nya regionen inte får fäste.

Förslaget om Stornorrland saknar helt förankring bland våra medborgare. I en SIFO-undersökning behandlades frågan och det visade sig att en majoritet av medborgarna i de nordligaste länen inte vill se ett Stornorrland. I Norrbotten var så många som 83 procent av de tillfrågade emot förslaget. Det finns demokratiska problem både i bristen på förankring men också hur framtidens demokrati skulle kunna komma att se ut.

■■ Här hittar du fler insändare och debattartiklar.

Vi moderater förespråkar en närhetsprincip i allt beslutsfattande, politiska beslut ska fattas så nära de berör som möjligt. Den föreslagna regionen Stornorrland kommer att bestå av 50 procent av Sveriges yta och innefatta 44 av Sveriges kommuner. Med så stora ytor riskerar beslutsfattandet att hamna 100-tals mil från politiker till medborgare och då ökar naturligen både den fysiska och mentala distansen mellan politiker och medborgare. När besluten hamnar långt ifrån de berör minskar både påverkan och förtroendet. I detta finns en stor problematik.

Läs också: Vi bjuder in till samtal om Sollefteå sjukhus

En ny region kommer att få ansvar för sjukvården. I det finns vissa fördelar men också en hel del frågetecken. Den största utmaningen vårt landsting har idag är strukturfrågorna – hur ska vården i Västernorrland struktureras för att klara patientsäker vård och en ekonomi i balans över tid? I detta finns i vårt län redan idag stora splittringar. Vad blir enklare när det gäller den typen av frågeställningar när man är fyra gånger så stor? Skulle de lokala politikerna orka med tuffa strukturbeslut bättre i en storregion? I det riskerar också Västernorrland att tappa makten och påverkan av vår egen sjukvårdsorganisation.

Läs också: Storregioner löser inga problem

Om vi ska bilda region bör detta inte ske forcerat utan väl förankrad både hos medborgare och lokala företrädare. Det bör också utgå från ett faktiskt behov hos medborgarna och framför allt borde en sådan indelning ta sin utgångspunkt i vilka samverkansmönster som finns idag.

För att göra om och göra rätt anser vi att det behövs en folkomröstning i frågan. Vi behöver kartlägga behovet och ta medborgarnas åsikter i beaktning.

Per Wahlberg (M)

Oppositionsråd, landstinget Västernorrland

Jörgen Berglund (M)

Oppositionsråd, Sundsvalls kommun

Anders Gäfvert (M)

Oppositionsråd, Härnösands kommun

Tony Andersson (M)

Oppositionsråd, Timrå kommun

Lena Asplund (M)

Riksdagsledamot, Västernorrlands län

Eva Lohman (M)

Riksdagsledamot, Västernorrlands län

 

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons