Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Svik inte vår värdegrund – rösta nej till ny flyktingpolitik

/
  • Den nya flyktingpolitiken som diskuteras är inget som biskopen Eva Nordung Byström stöttar.

Annons

Det här är ett öppet brev till riksdagsmännen och kvinnorna i Jämtland, Härjedalen och Västernorrland.

Riksdagen förväntas den 21 juni ta ställning till ett förslag som förändrar svensk migrationspolitik till miniminivå. Jag vill uppmana er, våra riksdagskvinnor och riksdagsmän i Härnösands stift, region Jämtland-Härjedalen och Västernorrlands län, att låta respekten för människans okränkbara värde ligga till grund för ert beslut i frågan.

Läs också: Gränskontroller är positivt för vårt fantastiska land

Vi har ofta i vårt land med stolthet talat om vår värdegrund. En värdegrund som vilar på det kristna kärleksbudskapet och dess betoning av vårt ansvar för de utsatta i samhället och världen. Om vi vill skapa och bevara ett gott samhälle måste denna utgångspunkt få konsekvenser även i svåra och ansträngda tider. Människovärdet kan och får aldrig begränsas av rädslan för att en rik nations välfärd skall naggas i kanten. Däremot har vi inte råd att slösa bort den rikedom som ligger i vår värdegrund genom att förmedla en verklighetsuppfattning som är okänslig och blind för den stora katastrof som så många av våra medmänniskor i världen befinner sig i just nu.

I sitt yttrande över regeringens förslag till riksdagen framhåller Svenska kyrkan att regeringens resonemang innebär en oroande utveckling av svensk asyl- och flyktingpolitik. Där mänskliga rättigheter riskerar att urholkas, otryggheten för redan utsatta och traumatiserade personer ökar och integrationen försvåras.

■■ Här hittar du fler insändare och debattartiklar.

Reaktionerna mot förslaget har varit starka från flera tunga instanser:

Till exempel påpekar Diskrimineringsombudsmannen (DO) att förslaget riskerar att missgynna kvinnor, äldre och personer med funktionsnedsättning. DO menar vidare att det utökade försörjningskravet vid anhöriginvandring och begränsningen av möjligheten att få permanent uppehållstillstånd även för den som har en anställning riskerar att leda till ett ökat utnyttjande av nyanlända på den svenska arbetsmarknaden. DO betonar också att förslaget riskerar att medföra försämrade förutsättningar för integration.

Läs också: Ge flyktingarna andrum – och hjälp dem

Barnläkarföreningen sammanfattar sitt svar på promemorian med att påpeka att "det nu aktuella lagförslaget kommer att få allvarliga och långtgående konsekvenser för barn på flykt. Det kommer att särskilt drabba de mest utsatta barnen, de som är mest traumatiserade och som har de mest ogynnsamma livsbetingelserna. Utan närmare analys negligerar det på ett uppseendeväckande sätt viktiga principer i FN:s konvention om barnets rättigheter".

Även Migrationsverket riktar kritik mot förslaget. De menar att den föreslagna lagändringen är oproportionerlig i valet mellan humanitära aspekter och en minskning av antalet asylsökande.

Läs också: Hbtq-flyktingar behöver bättre skydd även i Sverige

Jag vänder mig till er riksdagsmän och riskdagskvinnor som nu ska ta ställning till de föreslagna begränsningarna av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige:

Svik inte våra ideal och vår värdegrund. Följ den gyllene regel som säger att vi skall behandla andra som vi själva vill bli behandlade. Ta ert medmänskliga ansvar och rösta nej till förslaget.

Eva Nordung Byström

Biskop i Svenska kyrkan Härnösands stift

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons